Hovedpine kan vare i årevis efter hoved- eller nakkeskade. Disse patienter udgør den næststørste gruppe, der kommer på Dansk Hovedpine Center på Rigshospitalet, skriver Propatienter. En læge og ph.d.-studerende har undersøgt eksisterende viden og fundet, at posttraumatisk hovedpine deles op i to typer: 1. Spændingslignende hovedpine, som behandles med gigtpræparater og Treo og 2. Migrænelignende hovedpine, som behandles med Triptaner.
Der er ikke en entydig forklaring på hovedpinen, men det ser ud til at trigeminusnerven bliver meget følsom efter et hovedtraume. Der er stor risiko for, at tilstanden bliver kronisk. Ca. 2/3 lider stadig af hovedpine 3 mdr. efter en hjernerystelse svarende til ca. 15.000 mennesker om året. Der er dog ikke forsket meget i det.
Et gammelt studie har vist, at patienter, der har mulighed for erstatning efter whiplashtraume, har mere hovedpine, end hvis de ikke kan søge erstatning. Undersøgelsen har farvet lægers holdning, selv om studiet ikke er nuanceret. Og de undersøgelser, Dansk Hovedpine Center har lavet, viser tvært imod, at patienter ikke får mere eller mindre hovedpine ved at få udbetalt forsikringspenge. Man ser dog en tendens til, at klinikere psykologiserer sygdomme og symptomer uden tilstrækkelig belyst forskning. Ved posttraumatisk hovedpine er der dog intet, der tyder at årsagen er psykologisk.
Et andet stort studie på Dansk Hovedpine Center undersøges hjernen hos patienter med posttraumatisk hovedpine med MR-skanning mhp., om der er forandringer i den hvide substans.

Kilde: https://propatienter.dk/nyheder/3694-danske-laeger-undersoger-behandling-for-hovedpine-efter-hovedtraume.html

Alt for mange efter hjernerystelse og whiplash lider af hovedpine i en grad, der er uacceptabel i forhold til at have en ordentlig livskvalitet. Derfor er det en rigtig god nyhed, at man på Dansk Hovedpine Center på Rigshospitalet forsker i hovedpine efter hjernerystelse og whiplash. Det er også rigtige gode nyheder, at der ikke er noget, der tyder på, at posttraumatisk hovedpine skyldes ”noget psykisk” og at centret også har fundet, at patienter med vedvarende hovedpine efter hjernerystelse og whiplash/nakkeskader, ikke får mindre ondt af at få en erstatning. Det er skræmmende, at klinikere i årevis har ladet sig påvirke af en ældgammel undersøgelse behæftet med fejl.
Gamle myter og skrøner kan forhåbentlig aflives og patienterne tilbydes en effektiv behandling, når den nye forskning forelægger.
Bliver forskernes hypotese om, at den posttraumatiske hovedpine har noget med trigeminusnerven at gøre, kan man måske også på sigt lykkes med at finde nye behandlingsmetoder.
Spændende.