Mens vi venter på Sundhedsstyrelsens færdiggørelse af ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter – indsatser og organisering”, som lige har været i høring, bringer vi et lille udpluk af Peter la Cours artikel i det seneste nummer af Whiplash Nyt. Blot for at sige, at det er på tide, at kroniske smerter fjernes fra ”funktionelle lidelser”, fordi:
1. Kroniske smerter har i ICD-11 sin egen diagnosekode
2. Kroniske smerter har intet med såkaldt ”funktionel lidelse” at gøre.

Peter la Cour skriver følgende i sidste nummer af Whiplash Nyt:
”Da Liaisonklinikken skulle overgå til det dengang nye ”Center for komplekse symptomer”, var jeg fuld af forhåbning ved, at der nu kunne være læger med flere slags erfaringer, der varetog diagnostik og behandling. Skuffelsen var derfor enorm, da Sundhedsstyrelsen dikterede, at der alene skulle bruges deres nyopfundne diagnoser for ”funktionel lidelse” ved centrene. Det var og er en katastrofal tilbagegang for patientbehandlingen, idet der med ”funktionel lidelse” ikke længere arbejdes specifikt med de enkelte sygdommes præmisser – der stilles jo ikke nogen præcise diagnose – der arbejdes alene med en ”one size fits all” behandling, hvor alle de mange patientgrupper behandles over en og samme læst. Der er ikke længere nogen medicinsk behandling, end ikke for smerter. Der er ikke ansat nogle smertelæger på de funktionelle centre, og det psykologiske bliver mest eller udelukkende varetaget på gruppeniveau, hvilket også er en klar forringelse”.

Peter la Cour, som er sundhedspsykolog og tidligere leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser melder i dag helt pas mht. ”funktionelle lidelser”. Han siger det, Whiplashforeningen også siger nemlig, at der er brug for tværfaglig patientbehandling og flere slags lægelige erfaringer og ikke for den ensartede behandling, patienter med ”funktionel lidelse” tilbydes. Han nævner smerter som ét eksempel og forstår ikke, at der ikke er ansat smertelæger ved de funktionelle centre.
Det bliver spændende at se, hvad Sundhedsstyrelsen kommer frem med at nye anbefalinger på smerteområdet. Der er to muligheder. 1. Sundhedsstyrelsen kan have erkendt, at de er nødt til at følge ICD-11, hvori kroniske smerter har egen diagnosekode. Eller
2. Deres holdning i den seneste årrække mht. at kroniske smerter er en ”funktionel lidelse”, kan skinne igennem og føre til, at tværfaglig behandling skal foregå på centrene for ”funktionel lidelse”, og at det fortsat er psykiatere, psykologer og fysioterapeuter, der varetager behandlingen.

Sidstnævnte mulighed kan ligne en fortsat katastrofe for patienter med kroniske smerter, fordi det betyder, at psykiatriseringen af smertepatienter fortsætter. Det vil dog være et brud i forhold til ICD-11.
Vi mener selvfølgelig, at behandlingen af patienter med kroniske smerter skal foregå på smertecentre og ikke på centre for ”funktionelle lidelser”.  
Det er således både spændende og afgørende, hvad resultatet bliver.

P.S. Center for komplekse symptomer, er et af de fem centre for patienter med ”funktionel lidelse” i Danmark. Det ligger i Region Hovedstaden.
Liaisonklinikken er en klinik, der arbejder med relationen mellem krop og sind, altså et psykiatrisk fagområde.