WHO´s nye og reviderede diagnoseklassifikation, ICD-11, som anvendes internationalt aht. fx forskning på tværs af lande, er nu på vej i en dansk udgave. Den udkom i 2018 på engelsk.
Akut whiplash rubriceres i klassifikationen fortsat under distorsio columna cervicalis, som er forstuvning af nakken. Kronisk whiplash derimod bliver fremover – som tidligere nævnt her under Nyheder – rubriceret under posttraumatiske smerter. Vi ved ikke, hvilke konsekvenser, der får for de whiplashskadede personer.
Der er nok ingen tvivl om, at smerter vil få et langt større fokus fremover, hvilket er godt. Men whiplash er langt mere end smerter, jvnf. artikel med samme titel i sidste nummer af Whiplashnyt med retsmediciner og doktor Gunilla Brings beskrivelse af whiplash.
”Funktionelle lidelser”, som Sundhedsstyrelsen i Danmark mener, at whiplash tilhører, er IKKE med i WHO´s diagnoseklassifikation. Den danske udgave af ICD-11 kan derfor blive afgørende for patienter med uforklarede lidelser, for Sundhedsstyrelsen kan vælge at tilføje fx et særligt dansk tillæg med særlige diagnosekoder for ”funktionelle lidelser”. Sker det, vil Danmark fortsat gå enegang, og forskningen i whiplash vil fortsat sættes i stå i Danmark. Mht. ”funktionelle lidelser” vil der heller ikke fremover kunne lægges international forskning – men udelukkende dansk forskning – til grund for diagnosen, fordi det er en ren dansk diagnose. Whiplashforeningen tager selvfølgelig stor afstand fra, at Danmark i givet fald fortsat fravælger at følge den internationale diagnoseklassifikation.
Derfor ser vi i spændt forventning frem til, hvad der sker. Hvor langt vil Sundhedsstyrelsen mon gå?
Er der danske læger, der er så uenige, at de arbejder imod? Vi får se.
Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/4533-tusinder-far-senfolger-af-hjernerystelse-eksperter-strides-om-arsagen.html