Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at cannabis-forsøgsordningen fra 1.1. 2022 ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift, skal videreføres i fire år via lovforslag, som fremlægges i efteråret.
Indtil videre har forsøgsordningen på det nærmeste været en fiasko med utilfredshed set fra både patienters, eksperters og organisationers side. Bl.a. har vidensdeling været et problem. Det samme har manglen på billigere og bedre produkter, en decideret behandlingsvejledning samt at flere lægelige selskaber har frarådet udskrivning af medicinsk cannabis på recept.
Flere patienter har dog pga. forsøgsordningen fået øje på cannabis, og pga. problemerne med medicinsk cannabis opsøger endnu flere det sorte marked. Det er en trussel mod folkesundheden.
Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/4885-forsogsordningen-for-medicinsk-cannabis-viderefores.html

Lægerne glæder sig ikke over forsøgsordningens forlængelse. Deres kritik fortsætter i Ugeskriftet. De mangler stadig evidens og en behandlingsvejledning. Kritikken kommer fra mange sider. Kun smertelæge Tina Horsted, som har udstedt mangen en recept på cannabis i forsøgsordningens første år, er positiv overfor fortsættelsen af forsøget. Hun har 2200 patienter i aktiv behandling.
Kilde: https://ugeskriftet.dk/nyhed/forsogsordning-fortsaetter-det-samme-gor-kritikken?utm_campaign=&utm_medium=Journalist&utm_source=Newsletter

Det ser desværre ud til, at lægers kritik af forsøgsordningen med medicinsk cannabis i de første år, forbliver stor. Det er ærgerligt, for ordningen kan kun fungere, hvis læger er villige til at deltage i forskning, vidensdeling og udskrivning af recepter.
For patienternes skyld er det nødvendigt, at det kommer til at fungere. Med endnu flere der køber cannabis på det illegale marked, risikerer for mange at købe produkter uden garanti for hverken indholdets kvalitet eller dosering. Når fagpersoner udtaler, at det i sig selv udgør en trussel mod patientsikkerheden, nytter det ikke at læger lukker øjnene for problemet.
Lægerne siger, at kun få patienter efterspørger cannabis. Det kan måske være et spørgsmål om, at patienterne kender lægernes holdning, men det kan også skyldes, at de ikke har råd til at købe cannabis på recept.
Vi opfordrer til at få en forsøgsordning i stand, som både patienterne kan være tjente med og lægerne acceptere. Lægerne har i øvrigt mulighed for at påvirke forsøgsordningen så længe, indholdet ikke er fastlagt. Det vil vi også opfordre til.
Læger har tidligere udtalt, at Folketinget med forsøgsordningen blander sig i lægeforhold, og det er måske stadig den gældende opfattelse, men politikerne gør det af hensyn til patienterne!