Hillerød Kommune mener, at den massive kritik af landets jobcentre går ud over jobcentrenes relationer til borgerne.
Dagspressen har haft overskrifter som: ”Jobcentre koster 13 milliarder – men ingen kender effekten” og ”Kritik af nyt jobcenter: Koldt, kynisk og sterilt” og ”Jobcenter kritiseret for at fastholde folk i ledighed”.
En jobcenterchef finder, at kritikken ikke er fair, skriver A4.
”Kritikken er uberettiget, når den kommer fra politikere, der har lavet de love, jobcentrene skal arbejde efter”. Det er de samme politikere, som har vedtaget loven, der kritiserer, siger han.
Det skaber nervøsitet hos de borgere, de skal hjælpe, og det gavner intet.
I Hillerød har de derfor bla. oprettet en ny telefonlinje, så borgerne kan føle sig mere trygge.
Kilde: https://www.a4nu.dk/artikel/kritik-skader-jobcentrene?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2-wQgbA6G63FjxozH4W_DbqstIWQBRaS1G68lsVgVTDAiPyetdTbUrrYE#Echobox=1580967667

Det er en tid siden, der sidst er skrevet om problemer med jobcentrene – bortset fra kritikken mod Favrskov Kommune, som vi skrev om forleden. Men selvfølgelig er problemerne der stadig, for intet er sket på området.
Jobcenterchefen mener, at kritikken ikke er berettiget. Det mener vi, den er. Dog ikke for alle kommuners vedkommende. Der findes også kommuner, der behandler deres borgere menneskeligt. Men der findes desværre også kommuner, der formår at forvalte loven uden medmenneskelighed. Og vi har alle i tidens løb læst talrige eksempler på mennesker, der er blevet behandlet ekstremt dårligt af jobcentrene. Vi har alle læst om mennesker, der presses ud over grænsen og bliver mere syge af det. Vi kender til mennesker, der har mistet deres forsørgelsesgrundlag, fordi de har ikke har kunnet holde til en jobafklaring, som vedblev at trække ud. Vi har hørt om mennesker, der ikke kunne få førtidspension, selv om de var kommet på plejehjem. Og om, at dødeligheden blandt mennesker, der søger førtidspension, er langt højere end i normalbefolkningen. Etc. Etc.
Det står efterhånden klart, at politikerne har en stor del af skylden for, at der stadig er dårlige forhold. Dog bærer kommunernes også en stor del af skylden, når de ikke behandler folk ordentligt.
Politikerne har i årevis været bekendte med, at loven ikke forhindrer umenneskelig behandling, men alligevel er der hidtil ikke sket andet end små-justeringer.
Det nytter ikke, at alle forsøger at vaske deres hænder. Der skal handling til.
Men forhåbentlig sker der hårdt tiltrængte ændringer, når evalueringen af reformerne ligger klar på Christiansborg? For noget skal ske og noget kommer til at ske. Spørgsmålet er dog stadig hvad. Og ikke mindst hvornår. Der arbejdes på det nu, men i en tid med et alvorligt problem med coronavirus, har politikerne måske vigtigere ting at foretage sig, selv om vi efterhånden mener, at de ikke længere kan tillade sig at sylte det sociale område.