Lektor i jura, socialrådgiver, forfatter og datter til en syg far, der tidligere var i jobcenter, Louise Schelde Frederiksen, stiller i en kronik i Jyllands-Posten spørgsmålstegn ved jobcentrenes funktion, hvor alle tilbud præsenteres som frivillige tilbud, men tillader helbredet det ikke, mister man sit forsørgelsesgrundlag. Man har med andre ord ikke retten til at være syg.
Syge mennesker, der ikke kan arbejde, bliver i stedet sat til at arbejde for jobcentret.
”Det burde være fastsat ved lov, at alle syge, uanset forsørgelsesgrundlag, kunne være egen afgørende stemme og tilvælge eksperter og indsatser i forbindelse med afklaring af arbejdsevnen og det fremtidige forsørgelsesgrundlag.
I lovgivningen findes 13 forskellige målgrupper af syge, men uanset forsørgelsesgrundlag er indgangen til hjælp jobcentret, hvor man, fremfor en individuel sagsbehandling har man forsøgt sig med en standardiseret form. Flere og flere oplever da også en forringet livskvalitet, når de er i jobcenterregi. I Psykiatrifondens og SIND´s rapport fra 2019 svarede 74,2 %, at de vurderede, at jobcentret belastede deres livskvalitet.
Der bruges hvert får 13 mia. kr. til på beskæftigelsesområdet, men i 2017 kom kun 3 % af dem, der var i ressourceforløb i job og kun 13 % kom i fleksjob. For mange er svært invaliderede. Nogle er sengeliggende og har fået bevilget hjælp i hjemmet.
”Den urealistiske forestilling om, hvad der kan arbejde, er formentlig også den, der afspejler sig i resultaterne og mangel på samme”.
Resultaterne er utilfredsstillende og giver grundlag for at drøfte, om flere er fejlplacerede. Hun efterlyser en saglig drøftelse af, om et jobcenter et det rette sted for syge mennesker.
”En arbejdsevne og vurdering heraf må aldrig blive illusorisk”. Derfor bør et nyt system bygge på retssikkerhed, som p.t. er for ringe, bl.a. fordi der ikke tages hensyn til de lægefaglige vurderinger. Fremfor flere lappeløsninger efterlyser hun sagsbehandlingsgarantier og tværfaglig kvalitetssikring.
Kilde: https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE12611395/hvad-laver-syge-mennesker-egentlig-i-et-jobcenter/

Hun har stillet borgerforslaget ”Sagsbehandlingsgaranti med nationale tidsfrister og tværfaglig kvalitet i sagsbehandlingen for syge”.
Kilde: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05838

Drøftelsen af, at syge mennesker placeres i jobcentre, har stået på siden reformerne på beskæftigelsesområdet blev vedtaget i 2012-2013. Siden har de været diskuteret og kritiseret. Der har været afholdt høringer, og Folketinget har lavet lappeløsninger, men besluttede på baggrund af et beslutningsforslag på området at nedsætte et udvalg, der skulle se på det, da en omfattende evaluering var gennemført og analyseret i foråret 2020. Om corona spiller ind også her, vides ikke? Måske ved kronikskribenten noget, vi andre ikke ved qua sin stilling? Måske er regeringen på vej med endnu en lappeløsning? I hvert fald er hendes kritik af det nuværende system ikke til at tage fejl af.
I borgerforslaget står langt mere om, hvad hun ønsker/ikke ønsker mht. fremtiden på området.