Et amerikansk forsøg viser, at kroniske rygsmerter forsvandt hos over halvdelen, når de fik psykologisk samtaleterapi.  Antagelsen i forskningen er, at det er hjernen, der fremkalder smerte, og at folk kan aflære smerte igen, skriver Videnskab.dk.
Gruppe ét fik placebobehandling, gruppe to almindelig smertebehandling og gruppe tre fik en særlig type kognitiv terapi, hvor der blev arbejdet med tanker og følelser omkring smerterne 1-2 gange ugentlig. De fik også hjælp til at revurdere deres smertefornemmelse samt teknikker til at håndtere svære følelser og til fremme af positive følelser.
I tredje gruppe var der 33 ud af 50, der blev næsten smertefri. Tallet for gruppe ét var 10 ud af 51 og i gruppe 2 blev kun 5 smertefri. Et år efter var der stadig flest i gruppe 3, der var smertefri.
Smerteforsker Lars Arendt-Nielsen siger, at det ikke er nyt for ham, at kognitiv terapi virker, men at kognitiv terapi ikke er nok til at få kroniske smerter til at forsvinde. Han finder også en væsentlig svaghed i studiet, fordi nogle ting i studiet slet ikke svarer til virkeligheden for patienter med kroniske rygsmerter. Kognitiv terapi har ikke den effekt i praksis, som undersøgelsen viser. Terapien kan have en effekt. Og man bruger det også på tværfaglige smerteklinikker.
”Smerte og oplevelsen af at have ondt opstår jo i hjernen, så hvis man kan få hjernen til at opføre sig, så den bliver distraheret fra smerten, har det en effekt”, siger Lars Arendt-Nielsen.
Når den akutte smerte er overstået, er der ingen fornuftig grund til, at hjernen opfatter, at det gør ondt.
»Hos patienter med kroniske smerter er det, som om at hjernen på en eller anden måde har mistet evnen at kontrollere smerterne og holde smertesignalerne ude. Det er, som om at patienterne får allergi over for smerter, så de opfatter dem kraftigere og kraftigere. Hele smertesystemet bliver mere følsomt,« siger Lars Arendt-Nielsen.

Kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/kognitiv-terapi-virker-mod-kroniske-smerter-i-forsoeg?utm_campaign=Kognitiv%20terapi%20virker%20mod%20kroniske%20smerter%20i%20fors%C3%B8g%20%2F%20Kina%20vil%20teste%20atomreaktor%2C%20der%20k%C3%B8rer%20p%C3%A5%20thorium_20211020065934&utm_medium=email&utm_source=Vores%20nyhedsbrev&fbclid=IwAR0RHnlySDvvIZFOnjYr4YDw5CTYmlfXpdxaFuhDsAfXNhU9XJfBUPL75cI

Det kan hverken undre, at kognitiv terapi kan have en effekt på smerter og at terapi ikke helbreder. At smerten opstår i hjernen ved alle, der har kendskab til nyere smerteforskning. Det er dog ikke ensbetydende med, at smerten er psykisk. Smerter er stadig en biologisk proces i hjernen. Smerter kan dog også påvirkes af psykiske og sociale aspekter. Det kender alle, der har smerter fra sig selv. Fx kan bekymringer forværre smerter. Det er derfor, kognitiv terapi kan have en effekt.

Tanker kan være en stor fjende ved smerter, for smerter er en ting, mens den enkeltes opfattelse af smerter er en anden. Hvis man fx har ondt af sig selv og synes, det hele er forfærdeligt, føjer man faktisk lidelse til de smerter, der er. Derfor kan det være en god ide at lægge mærke til, hvad man tænker, når smerterne er værst.
Har du lyst til at vide mere om nyere smerteforskning finder du på vores hjemmeside dels en artikel bragt i Whiplashnyt nr. 2 2020
http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2021/10/Viden-om-smerter-kan-mindske-smerter.pdf
Du kan også læse et mere omfattende skrift om smerter og nyere smerteforskning på
http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2021/09/Artikel-om-smerter-til-hjemmeside.pdf
Artiklerne ligger begge under ”Anbefalet litteratur” på Whiplashforeningens hjemmeside.