På Sundhed.dk kan alle gå ind og se, hvem der kigger i borgerens patientjournal. Samme sikkerhed har borgerne ikke, når kommunalt ansatte uretmæssigt kigger i borgeres sager. Det opdages kun, hvis kommunen laver intern kontrol. Ved en nylig kontrol blev det afsløret, at to kommunale medarbejdere i en kommune havde kigget i mange sager uden forlov.
Problemet har været kendt længe uden, at der af den grund er blevet større sikkerhed på området.
Kilde: TV2 Østjylland 27.9 2021

Det lyder langt fra trygt, at kommunalt ansatte har lejlighed til at kigge i borgernes journaler uden, at vi ved det.
Vi har tidligere her under Nyheder og i Whiplashnyt fortalt, hvordan du selv kan gå ind og kontrollere, om nogle kigger i din sundhedsjournal uden forlov i forbindelse med, at en læge fik en dom for at have kigget i en patientjournal, da han skulle udarbejde en speciallægeerklæring i sin fritid. Han misbrugte de oplysninger, han fandt i journalen i speciallægeerklæringen.
Tiden må være inde til, at vi som borgere får mulighed for også i kommunale sager selv at kunne kontrollere, om nogle uretmæssigt kigger med. Når de vælger at kigge i andre menneskers sager og journaler uden forlov, er hensigten ikke ren. Det er utrygt og må selvsagt stoppes. Tilfældige kontroller er langt fra tilstrækkeligt til at kunne give den fornødne tryghed.