Ny forskning i Finland og Norge viser, at kommuner gør folk, der søger førtidspension mere syge under sagsbehandlingen, og at de syge får det bedre, når sagsbehandlingen er afsluttet. Derfor undersøger Psykiatrifonden med støtte fra SIND nu, om det samme sker i Danmark, fordi de finder det problematisk, hvis det jobcenter- og afklaringssystemet, som burde være et hjælpesystem, i stedet forværrer de syges tilstand.
De antager i deres forskning, at det er mennesker, der i forvejen er psykisk syge, der får det dårligere. Deri mener vi dog, at de kan tage fejl; for vi har kendskab til mange whiplashskadede, som oplever det samme, nemlig at de bliver mere syge under afklaringsprocesser i kommunen. Vi tror, at de måske i stedet vil opdage, at kommunerne der gør de syge psykisk sårbare pga. det pres, de udsætter de syge for. I forskningen vil der dog sættes fokus på, hvorfor folk får det dårligere. Derfor vil forskningen afsløre, om de syge er psykisk syge i forvejen eller om de bliver det undervejs samt hvornår og hvorfor, det sker.
Psykiatrifonden antager også, at sagsbehandlerne er for dårligt uddannede. En sagsbehandler har i dag ofte en anden uddannelse, som fx postbud, pædagog eller skraldemand. Et seks ugers kursus kvalificerer dem til at varetage et meget problemfyldt job. Hvis den ringe uddannelse skaber problemer, vil det være forståeligt.  Med 6 ugers uddannelse sættes de til at forvalte et job ud fra nøje afstukne og ufleksible rammer og regler, som de ikke må afvigefra. De mangler rent ud sagt den kompetence, som uddannede socialrådgivere har.
De syges tilstand er blevet forværret efter indførelsen af reformerne i 2013.
1000 mennesker deltager i undersøgelsen, som foregår vha. spørgeskemaer.
Vi forventer, at undersøgelsens resultater, som skulle ligge klar i juni måned, vil kunne skabe forbedringer på sigt, da Psykiatrifonden også vil se på, hvad der kan gøres ved problemet.

Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2103-jobcentret-gor-psykisk-tilstand-vaerre-nu-undersoges-arsager.html?fbclid=IwAR2ruyoPbWxPGrY-w1JHsjsjSIRqxgNSKagmGyqn1OKtXoC4wVQZEWDTw-0