Undersøgelsen vedr. erstatning, som løb fra den 28.6 – 7.7 2019 i Whiplashforeningens lukkede Facebookgruppe, er nu opgjort.
Husk, at en undersøgelse på Facebook højst kan være vejledende. Der er mange faktorer, der spiller ind på resultatet, som derfor skal tages med et gran salt.

177 deltog i undersøgelsen, heraf 20 mænd.

Mén-grad:
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at jo flere år, der er gået siden skaden skete, desto flere har fået en større mén-gradserstatning (10-15 %/15-20 %).
Undersøgelsen viser også, at antallet af dem, der har fået en lav mén-gradserstatning efter whiplash er langt større end dem, der har fået en høj mén-grad.
Ikke alle i gruppen af dem, der er kommet til skade for 1-5 år siden har fået deres erstatningssag afgjort endnu, men 48,7 % af sagerne er dog afgjort.
Mén-gradsopgørelsen viser, at 61,9 % har fået en mén-grad på 5-10 %, 27 % på 10-15 %, 9,5 % på 15-20 % og 1,6 % på 20-25 %.
De fleste af dem, der har fået en mén-grad på 5-10 % er skadet for 1-5 år siden, nemlig 41 % mod 32,5% af dem, der er skadet for 5-10 år siden og 26,2 % af dem, der er skadet for over 10 år siden.
De fleste af dem, der har fået en mén-grad på 10-15 % er skadet for 5-10 år siden
, nemlig 45,5 % mod 36,4 % af dem, der er skadet for over 10 år siden og kun 18,1 % af dem, der er skadet for 1-5 år sidenår siden.
De fleste af dem, der har fået en mén-grad på 15-10 % er skadet for mere end 10 år siden, nemlig 50 % mod 41,7 % for 5-10 år siden og kun 8,3 % af dem, der er skadet for 1-5 år siden.
Kun 2 personer svarende til 1,6 % har fået en mén-grad på 20-25 %. Den ene er skadet for mere end 10 år siden. Den anden har ikke angivet skadestidspunkt.

Erhvervsevnetab:
Antallet af whiplashskadede, der får erhvervsevnetab er muligvis faldende. Dog er ikke alle (44,9 %) af de nyeste sager (skader sket for 1-5 år siden) endnu blevet afgjort, så tallet for denne gruppe kan derfor ændres.

31,6 % af samtlige deltager i undersøgelsen har i gennemsnit fået erhvervsevnetab.
14 % af dem, der er skadet for 1-5 år siden, og hvis sag er afgjort, har fået erhvervsevnetab.
50 % af dem, der er skadet for 5-10 år siden har fået erhvervsevnetab.
52,5 % af dem, der er skadet for mere end 10 år siden, har fået erhvervsevnetab.

Hvis gruppen, der er skadet for 1-5 år siden, skal nå op på de 50 % i erhvervsevnetab, som gruppen skadet for 5-10 år siden, har fået, skal stort set alle de endnu ikke afgjorte sager resultere i erhvervsevnetab.

Erhvervsevnetab og mén-gradserstatning:
44,6 %, der har fået en mén-gradserstatning på 5-10 % har fået erhvervsevnetab.
25 % der har fået en mén-gradserstatning på 10-15 % har fået erhvervsevnetab.
19,6 % der har fået en mén-gradserstatning på 15-20 % har fået erhvervsevnetab.
De fleste, der har fået erhvervsevnetab er samtidig dem, der har fået lave mén-grader. Det giver ikke umiddelbart mening?
Det kan undre, at næsten halvdelen af dem, der har fået erhvervsevnetab har fået en mén-grad på 10 % eller derunder, når vi ved, at erhvervsevnetab er betinget af funktionsnedsættelse.

Blandt dem, der er skadet for 1-5 år siden og fået erhvervsevnetab, har 3 fået en mén-grad på 5-10 %. De 3 øvrige har ikke angivet mén-grad. Ingen har endnu fået en større mén-grad. En del sager mangler dog fortsat at blive afgjort.

Blandt dem, der er skadet for 5-10 år siden og har fået erhvervsevnetab, har:
54,2 % fået en mén-grad på 5-10 %.
25 % har fået 10-15 %.
20,8 % har fået 15-20 %.

Blandt dem, der er skadet for over 10 år siden og har fået erhvervsevnetab, har:
50 % fået en mén-grad på 5-10,
25 fået 10-15 %,
25 % har fået 15-20 %.
Tallene her understøtter, at mén-gradserstatningen er lavere i dag, end tidligere.Med det forbehold, at knap halvdelen af sagerne hos dem, der er skadet for 1-5 år siden endnu ikke er færdigbehandlede, så tallene stammer udelukkende fra dem, hvis sag ER færdigbehandlet.

Diverse i forhold til erhvervsevnetab:
Erstatningssagen hos 16 % af dem, der har fået erhvervsevnetabserstatning har været igennem en retssag.
Erstatningssagen hos 16,1 % af dem, der har fået erhvervsevnetabserstatning har været i Retslægerådet.
Erstatningssagen hos 48,2 % af dem, der har fået erhvervsevnetabserstatning har været i AES.
10,7 % af dem har indgået forlig.


Afslag på erstatning
:
5 af dem, hvis ulykke er sket for 1-5 år siden, og hvis sag er afgjort, har fået afslag på erstatning.

Har brugen af advokat betydning for sagens udfald?
Undersøgelsen tyder på, at dem, der har haft advokat på deres sag, får en højere mén-graderstatning – uanset, hvornår gammel sagen er.
Undersgelsen tyder også på, at der er en tendens til, at flere fravælger advokat i dag end for 5-10 år siden.

69,2 % af de 61,4 %, der har fået en mén-grad på 5-10 %, har haft advokat på deres sag.
82,4 % af de 26,8 %, der har fået en mén-grad på 10-15 % har haft advokat på deres sag.
100 % af de 10,2 %, der har fået en mén-grad 15-20 % har haft advokat på deres sag.
100 % af de 1,6 %, der har fået en mén-grad på 20-25 % har haft advokat på deres sag.

Begrundelse for afslag på erstatning:
23 har fået afslag på erstatning svarende til 13 %.
13 % af sagerne var forældet.
65,2 % manglede årsagssammenhæng.
8,7 % havde haft mere end ét piskesmæld og fået afvist erstatning for nr. to.
8,7 % havde passet deres job trods smerter og havde beviseligt øget sygefravær.
4,3 % fik afslag pga. ”funktionel lidelse”.

Overvågning af forsikringsselskab:
3,6 % af alle er blevet overvåget af et forsikringsselskab. Der kan dog være flere, som blot ikke har opdaget det.

TILLÆGSSPØRGSMÅL (spørgsmål, der er blevet tilføjet hen ad vejen, og som ikke alle har haft mulighed for at svare på).
Ikke alt er relevant i forhold til erstatning.

Utilfredshed med lang sagsbehandlingstid i erstatningssystemet:
89 er utilfredse svarende til 50,3 % (hvis alle har set og haft lejlighed til at svare på spørgsmålet).

Skaderne er blevet værre med årene:
57 svarer ja svarende til 32,2 % (hvis alle har set og haft lejlighed til at svare på spørgsmålet).

Erstatningssagen har haft negativ indflydelse på helbredet:
22,6 % af dem, der har set spørgsmålet, har svaret ja.

Erstatningssagen har haft negativ indflydelse på privatøkonomien:
18,6 % af dem, der har set spørgsmålet, har svaret ja.

Førtidspension:
7,3 % af dem, der har set spørgsmålet, er endt på førtidspension.
4,5 % af dem, der har set spørgsmålet, har fået førtidspension med et erhvervsevnetab på 65 %.
3,9 % af dem, der har set spørgsmålet har fået førtidspension med et erhvervsevnetab på 75 %.
Der er noget ved tallene, der ikke stemmer – formentlig fordi ikke alle har set alle spørgsmålene.

Bedring vha. træning:
6,2 % af dem, der har set spørgsmålet, har fået det bedre via træning.

Nedsat erstatning pga. besøg hos fysioterapeut før ulykken uden, at det havde relevans for skaden:
3,4 % af dem, der har set spørgsmålet  har svaret ja til dette.

Se også filmene “Har jeg brug for en advokat?”, “Erstatning” og “Under luppen”, som ligger under “Erstatning” på Whiplashguiden www.whiplashguiden.dk