Som vi alle ved har Sundhedsstyrelsen konverteret ca. 30 indtil videre uforklarede fysiske sygdomme til den psykiatriske sygdom funktionel lidelse, heriblandt whiplash. Dertil kommer typer af nedsat stofskifte, bækkenløsning, kronisk borrelia, fibromyalgi, irriteret tyktarm, hjernerystelse, atypiske hjertesmerter og kramper, ME (myalgisk encephalomyltitis) m.fl. til funktionel lidelse.

For en tid siden gik Sundhedspsykolog og ph.d. Peter la Cour, tidligere forskningsleder for Videnscenter for Funktionel Lidelse i en avisartikel på barrikaderne i forhold til ME. Nu ligger der en video på nettet, hvor taler han om funktionelle lidelser, dog primært om ME (myalgisk encephalomyelitis). Men han kunne han lige så godt tale om alle de andre sygdomme, og således også om whiplash. Det eneste, der adskiller de andre sygdomme fra ME er, at Folketinget har besluttet enstemmigt at fjerne ME fra funktionelle lidelser.

Peter la Cour er vred over selve konstruktionen funktionel lidelse, som bygger på, at er der ikke en medicinsk forklaring på sygdommene, må der være en psykologisk, men det er en fuldstændig forfejlet logik, mener han.

Vi ved for lidt om sygdommene, fordi de alle er slået sammen, og fordi forskning ikke finder sted. Men patienternes symptomer peger på fysisk sygdom. Og psykiatrien har intet belæg for det, de gør, siger han, selv om han selv har ledet Videnscenter for Funktionelle Lidelser.

Sundhedsstyrelsen er hoppet på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelsers ideologi om, at sygdommene er én og samme psykiske sygdom fremfor at følge WHO, som Dk. bør. Det er helt forkert, mener han. Desuden er det fuldstændig tidsspilde og weard, at arbejde med, at patienterne tænker forkert om deres sygdom, eller at de skal bearbejde et traume eller andet, siger han. Det er slet ikke der, hunden ligger begravet.

Funktionelle lidelser kan bruges til forskning, men i praksis fungerer den som en skraldespandsdiagnose, som læger bruger, når de ikke lige kan finde en rigtig diagnose. Det er alt for let.

Sundhedsstyrelsen har stadig næsten to år efter beslutningen, endnu ikke rettet ind overfor et enigt Folketings beslutning om at fjerne ME fra funktionel lidelse. Styrelsen opfører sig obstruktivt og blokerer, til stor skade for patienterne, mener Peter la Cour.

Det er hovedløst og et demokratisk problem som ikke hører til i et retssamfund.

Folketinget bliver nødt til at pille sandslottet funktionel lidelse ned, fortsætter han.

Der er ingen tvivl om, at dem, der har senfølger efter COVID også havner under funktionelle lidelser! Men så kan det være, at mange flere får øje på, hvor tåbelig kontruktionen er. Der er rigtig mange allerede.
Se evt. hele videoen her:

https://www.facebook.com/ErDuDaRigtigSyg/videos/278507136947953/