Det er svært at have en sygdom, som ikke kan ses. De fleste ønsker ikke særbehandling, men respekt og forståelse for, at de er syge. Mange har en samtidig funktionshæmning, mange har smerter, skriver Udforsk Sindet.
”Mange unge patienter bliver for eksempel ind imellem mistænkt for at bruge deres sygdom som undskyldning for deres handlinger og en måde at fralægge sig ansvaret for deres handlinger på”.
Nogle mener, at kronisk syge blot er dovne.
Pga. de mange fordomme vælger nogle at blive hjemme. De isolerer sig.
Ingen vælger dog selv at have en kronisk sygdom.
Det er vigtigt at have strategier for at tilpasse og forberede sig på at blive stemplet. For det sker.
Det er også vigtigt at tale om sygdommen, så vi selv hjælper til med at gøre det usynlige synligt.
Der er stor forskel på dagene. Nogle dage tåler man alt, man udsættes for, andre dage tåler man kun lidt.
Vi skal holde os i gang og bevæge os hver dag. Også selv om vi har smerter. ”Hvis du giver op, vil der opstå endnu mere mørke, flere negative følelser og mere afvisning”.
Det er vigtigt at bevare optimismen.
Men husk også, at mennesker ikke lider af en kronisk sygdom, fordi de ønsker medlidenhed.
De har brug for ”empati, forståelse og respekt”.
Kærlighed og smerte kan heller ikke ses med det blotte øje.

Kilde:
https://udforsksindet.dk/kroniske-sygdomme-usynlige/?fbclid=IwAR33FVEgMoVJjSLGtKCGWGKJbxv8PBC133TN0T98x0Mji_IYR0T6fV2JjM

Ovenstående artikel skal ses i relation til det korte video klip vi den 7.2 lagde på Whiplashforeningens officielle Facebookside. Klippet handlede om usynlig lidelse, som ovenstående artikel fra ” Udforsk sindet”. Klippet er vist næsten 3000 gange, så det viser interessen for emnet.
Vi er helt enige med Udforsk Sindet i, at det er svært at lide af en usynlig kronisk sygdom.
Vi er dog ikke enige i, at vi kan have en forventning om, at andre skal forstå os. Vi mener, vi højst kan have en forventning om, at andre anekender, at vi er syge, selv om de ikke kan se det. At forvente forståelse kan i stedet føre negative frustrationer med sig, fordi ingen alligevel kan forstå dig, hvis de ikke selv har prøvet det. Men hvis andre blot vil anerkende, at vi er syge og at vi har det, som vi fortæller, at vi har det, kan vi ikke forvente mere. Hvad andre tænker og føler om os, er vi ikke herrer over.
Udforske Sindet mener også, at man skal have strategier for at tilpasse og forberede sig på at blive stemplet. De har med andre ord en forventning om at blive stemplet. Det kan selvfølgelig være godt at være forberedt, hvis man gang på gang har oplevet andre stempler en. Men hvordan kan man undgå at blive stemplet?
Det kan der være flere bud på.
Først og fremmest kan vi spørge os selv, om vi har accepteret sygdommen. For har man det, betyder det måske mindre, at andre ikke forstår. Har man derimod ikke selv accepteret, at man er syg, kan det måske også være svært for andre at finde ud af det?
Hvis man er meget optaget af sygdom, og hvis man ofte taler om sygdom og dårligdom og søger andres forståelse, kan det måske også medvirke til, at vi bliver stemplet. De færreste bryder sig om at tale om sygdom. Måske pga. egen magtesløshed i forhold til, hvad de skal stille op.
Vi forsøger ofte ikke at være eller ligne en syg, når vi er sammen med andre. Men kan det også bide os i halen og bære ved til bålet om, at vi ikke fejler noget, fordi vi ikke ser syge ud? Måske skal vi også vise os, når vi ikke har det godt, så andre kan se det med egne øjne.
Det kan også være en ide at melde klart ud: ”Jeg har en dårlig dag i dag, så forvent ikke for meget af mig”, så vælger folk måske også at forstå.
Men ellers er vi helt enige i med Udforsk Sindet: Det er vigtigt at melde ud, at holde sig i gang, at bevare optimismen. Vi er ikke hverken dovne eller ugidelige. Vi har bare en kronisk sygdom, som ikke kan ses.

Se også videoen ”Du ser jo ikke syg ud” og læs hjemmesideteksten under filmen på Whiplashguiden http://whiplashguiden.dk/kronisk-skadet/det-usynlige-handicap/
Den 7.2 2020 ligger der også et lille videoklip på Whiplashforeningens Facebookside om at leve med usynlig sygdom.