Patienter er nødt til at selv at holde styr på koordineringen af deres forløb i det meget specialeopdelte sundhedsvæsen. Hovedparten får ikke en plan, skriver Jyllands-Posten.
Artiklen handler om gigtpatienter, men kunne lige så godt have handlet om whiplashpatienter.
Hospitalerne er nemlig ikke indrettet til de mange patienter med kroniske sygdomme og med mere end én sygdom. Kontakten og samarbejdet mellem hospitalet og de praktiserende læger er stort set ikke-eksisterende. Patienterne bliver selv mellemled/bindeled mellem de forskellige instanser.

Kilde: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE15274501/gigtpatienter-sendes-i-kredsloeb-mellem-forskellige-laeger-og-risikerer-at-fare-vild-i-behandlingsforloebet/


Gigt er én ting og whiplash noget andet, men når vi taler whiplash, hører whiplash – ligesom gigt – til i flere forskellige specialer pga. de mange og forskellige symptomer og skader. Symptomer fra nakken kan høre til i både neurologien, neurokirurgien, ortopædkirurgien, reumatologien og anæstesiologien. Svimmelhed kan høre hjemme både i neurologien og hos øre-næse-halslægerne. Problemer med kæben kan høre til i både ortopædkirurgien, reumatologien og hos en tandlæge. Smerteproblemer i anæstesiologien. Osv. osv.
Det kan være meget vanskeligt for den enkelte at gennemskue, hvor man bedst kan få hjælp. Generelt kan man sige, at der er størst mulighed for at få hjælp, hvis man søger hjælp i det speciale, der har mest forstand på det symptom, der er det mest plagsomme. Hvis man er i stand til at pege på kun ét.