Forsøgsordningen med medicinsk cannabis startede 1. januar 2018. Lægemiddelstyrelsen har nu opgjort de indberetninger, der har været af bivirkninger af præparaterne i 2018. Det drejer sig om 21 bivirkninger. Da 1211 personer har indløst recepter på cannabisprodukter må det siges at være ret få. Af de 21 indberetninger om bivirkninger var de fem alvorlige, men flere af dem skyldes, at patienterne havde taget for meget cannabis. De 16 af bivirkningerne kategoriseres som ikke-alvorlige. Det drejer sig om fx røde øjne, hævede fingre, mundtørhed, træthed, sløret syn, svimmelhed, hovedpine og konfusion. De fleste bivirkninger ser dog ud til at forsvinde, når patienterne har vænnet sig til medicinen.
Desuden er de fleste af bivirkningerne allerede beskrevet i lægemiddelfirmaernes produktresumé. Der er således ikke kommet ret meget nyt frem på et helt år.
Lægerne har skærpet indberetningspligt om cannabispræparater i den 4-årige forsøgsperiode. Det betyder, at de skal være ekstra opmærskomme og indberette alt, de mener, kan have sammenhæng med cannabis. Derfor ser det indtil videre ud til, at cannabis ikke har de helt store bivirkninger.
Lægemiddelstyrelsen ser i hvert fald på baggrund af indberetningerne intet grundlag til at foretage sig yderligere.
Forsøget fortsætter, som det er begyndt og kører videre som før de næste 2 ½ år frem i tiden.
Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2032-sa-mange-har-indberettet-bivirkninger-ved-medicinsk-cannabis.html

Læs mere om forsøgordningen i Whiplashguiden under “Smertebehandling”.