Efter over ½ års overvågning på Facebook og Instagram får en kvinde én uge til at svare forsikringsselskabet Velliv efter, at de stopper hendes pensionsudbetalinger, skriver Fagbladet 3F. Problemet er, at kvinden løber for at holde sig i gang. Læger og andre – også Velliv selv- har rådet kvinden til at dyrke motion. Men forsikringsselskabet mener nu, at hun har løjet sig mere syg, end hun reelt er, fordi hun kan løbe.
Kvindens advokatfirma siger, at Velliv har dømt hende, før hun selv fik lov at forklare sig. Motion gør hende glad. Hun løber tæt på gå-tempo, men det har hun ikke haft mulighed for at fortælle dem.
Velliv har ifølge branchens egne retningslinjer forsøgt at give ”rimelig tid til at komme med sine svar”.
Erhvervsminister Simon Kollerup arbejder på at lave bindende regler om mindst fire uger til kommentering.
Helsinghoff mener, at det er ”et taktisk overraskelsesangreb på syge kunder”, at de giver så lidt tid.
Kvinden har klaget til Ankenævnet for Forsikring, men der kan gå flere år, før de afgør, om hun atter skal have udbetalinger fra Velliv.
Kilde: https://fagbladet3f.dk/artikel/pensionsselskab-stopper-udbetalinger-til-smerteplaget-kvinde?fbclid=IwAR211gBCvlkFzzvdm61kHyk9bhWnYcmpkfGKp2fImRhzSNzZRsXa-yZGxsI

Vi må desværre sige, at alle, der har fået erstatning efter whiplashskade, risikerer at blive overvåget af forsikringsselskabet. Denne historie er langt fra enestående.
I et af de kommende numre af Whiplash Nyt skriver vi om funktionsskemaer, fordi det ofte er dem, der lægges til grund for overvågning. Derfor er det særdeles vigtigt, at et funktionsskema til et forsikringsselskab ikke blot udfyldes med ja eller nej, men at alle funktioner beskrives detaljer, så der ikke er tvivl om, at hvad man kan/ikke kan. Eks.: Skriver man, at man ikke kan løfte og en overvågning viser, at man bærer to indkøbsposer ud fra et supermarked, kan det få konsekvenser. Derfor bør der i stedet stå, at man kan løfte poser fra indkøb med varer, der ikke vejer noget særligt, fx køkkenruller og toiletpapir, eller at man til tider kan være nødt til og tage de gener, det giver bagefter.