Praktiserende læge Anders Beich, tidligere formand for de praktiserende lægers organisation, anmelder i Ugeskrift for Læger sundhedspsykolog Peter la Cours bog ”Vedvarende uforklarede fysiske symptomer”, rosende. Bogen handler om funktionelle lidelser. Anders Beich kalder bogen for både god, grundig, videnskabeligt forankret og klinisk anvendelig, og han giver den fem ud af fem mulige stjerner.
Han mener også, at Peter la Cour forenkler indholdet så meget, at også mange patienter kan læse bogen. Peter la Cour benævner funktionelle lidelser som ”indholdstomme og ubeskrevne”. De er ikke baseret på solid evidens er er en stereotyp, der skader og stigmatiserer patienterne, som mødes med mistro. Patienter bør mødes med både respekt og vilje til at se det hele menneske. Han anbefaler Sundhedsstyrelsen og alle sundhedsprofessionelle at læse bogen.

Kilde: https://ugeskriftet.dk/nyhed/en-god-og-klinisk-anvendelig-bog-om-det-hyppige-faenomen-vedvarende-fysiske-symptomer?fbclid=IwAR0WrYnjGcO53lp5aFsA_8XyPjyFmxzZvuR2U-VP56M86msxoldPyD5AKwU

Vi glæder os over, at en læge – og ikke en hvilken som helst læge, men den tidligere formand for de praktiserede læger – har taget Peter la Cours bog til sig og anmeldt den i Ugeskrift for Læger. Vi glæder os ikke mindst over, at Anders Beich anbefaler bogen til både sine kolleger og til Sundhedsstyrelsen.
Han omtaler den oven i købet som “videnskabeligt forankret” – i modsætning til Per Finks diagnose ”funktionel lidelse”, som Peter la Cour videnskabeligt “undergraver” i bogen.
Vi har for længst anmeldt Peter la Cours bog i WhiplashNyt, nemlig i nr.nr. 3 2021 og finder bogen både opsigts- og tankevækkende, fordi den blæser gode vinde hen over de mange patienter, der får diagnosen funktionel lidelse, idet der stilles mange spørgsmål ved lødigheden diagnosen.
Nu kan vi håbe, at Anders Beichs anmeldelse lokker andre til også at læse bogen. Det ville være godt med flere kritiske lægelige røster, før Sundhedsdatastyrelsen skal vedtage, hvordan den danske udgave af ICD-11 skal se ud – altså om funktionelle lidelser skal med eller ej, da de IKKE er godkendt i ICD-11.