Læge Vibeke Manniche, som ejer Lægeservice Aps, tilbyder kommuner lægekonsulentservice i forbindelse med vurdering af helbred i sygedagpengesager, sager om kontanthjælp, førtidpension, fleksjob og revalidering. Flere kommuner har tidligere både kritiseret og fyret hende, fordi hendes vurderinger af borgerne lå fjernt fra eller var direkte modsat både praktiserende lægers og speciallægers vurdering. Det drejer sig om kommunerne i Randers, Svendborg og Kerteminde.
En undersøgelse viser dog, at der er i dag er mindst seks kommuner, der stadig bruger hende. Bla Mariagerfjord Kommune.
Vibeke Manniche selv mener, den store forskel i hendes og andre lægers vurdering skyldes, at nogle læger og speciallæger ”ofte går for vidt i deres erklæringer”. Læger skal kun forholde sig til funktionsevne og skånehensyn, siger hun. Hun påpeger også, at det ikke er hende, der afgør borgernes sag, men rehabiliteringsteamet.
Men lægekonsulentens skøn kan få stor betydning for en sags afgørelse. Derfor er der igen opstået konflikter omkring hendes person.

Kilde: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/trods-massiv-kritik-kommuner-bruger-stadig-omstridt-laegekonsulent/6219952?fbclid=IwAR3GdEEOkeCcNrVAuBUwV6R81pIsQIE5LAq1n-obVpooUNhpeJbgQkXVShk
En lægekonsulent er et par øjne udefra, som skal se på sagens samlede aspekter. Ideen er god nok, men når borgere gang på gang klager over den samme læge, som igen og igen anlægger vurderinger, der er milevidt fra, hvordan deres egen læge og speciallæger har vurderet dem, kan man måske begynde at spørge, om der kan være noget om snakken? Måske skyldes det ikke alene, at mange læger ”går for vidt i deres erklæringer”, som Vibeke Manniche antyder?
Med til historien hører, at Vibeke Manniche også afholder kurser for sagsbehandlere, læger m.m., mhp. at kunne spotte sygdomssvindlere, altså mennesker, der “ikke gider arbejde men kun er ude på at få en ydelse”.
En læge har tidligere offentligt kritiseret disse kurser. Kursusdeltagerne lærer at spotte borgere, der simulerer sygdom. Han kritiserede også Vibeke Manniche for ikke at have tillid til sine kollegers vurderinger af patienter, når hun anlægger en vurdering, der ligger langt fra de kolleger, som kender patienterne. Læger skal ikke mistænkeliggøre deres patienter, sagde han dengang.
Det er en prekær sag, men nu er kurserne i at spotte sygdomssvindlere atter i gang sammen med Vibeke Manniches konsulentfunktion i mindst seks af landets kommuner.