Læger står ikke til ansvar overfor lægeloven og er ikke forpligtet af lægeløftet, når de fungerer som kommunale lægekonsulenter. Det har været praksis siden 1998 i aktiverings- og pensionssager, skriver cand.mag. Lisbeth Henriksen og kommunalbestyrelsesmedlem Ulf Harbo til Altinget.
Dermed skades borgernes retssikkerhed. Det kan betyde, at der ikke er sikkerhed for, at borgernes diagnoser og funktionsnedsættelser beskrives korrekt og respekteres.
Lægekonsulenterne ansættes pga. deres faglighed, men de udfører deres job uden at være underlagt lægeloven. Det er i sig selv modsigende.
De skriver også, at det er en ”retsskandale, at syge menneskers egne læger bliver tildelt en stedmoderlig rolle i dette spil”.
Lægekonsulenter møder ikke borgerne. De må ikke gå imod andre lægers vurderinger. Men de er som sagt ikke underlagt lægeloven. De er en del af kommunerne, som – for at spare penge – forsøger at nedsætte både andre lægers autoritet og betydning i sociale sager.
I og med at der ikke er sikkerhed for, at de syges diagnoser og funktionsnedsættelser beskrives korrekt, er de syges retssikkerhed væk. Selv om det har stået på i årevis, har Folketinget ikke grebet ind.
At lægekonsulenterne blev erstattet af sundhedskoordinatorer, som også er læger, ved reformerne i 2013, sikrer heller ikke de syge borgeres retssikkerhed.
Lægekonsulenter er administrative medarbejdere, ikke sundhedspersoner. Der kan derfor ikke klages over dem til Sundhedsvæsenets Diciplinærnævn. De er kun underlagt forvaltningsloven.
Forfatterne mener, ”at læger altid er læger og altid er bundet af lægeloven, lægeløftet og de lægeetiske forpligtelser, uanset om de er ansat i sundhedsvæsenet, på privathospitaler eller som lægekonsulenter i en kommune”.

Kilde: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/debat-hvis-laegekonsulenter-ikke-er-underlagt-laegeloven-er-det-absurd?fbclid=IwAR2QOGfyR8OTtD1jFy1knOHSiMbl4KWtejgPdOMvwXbFhFYhmbPSwBpa5dg#.Xc4BlyqirHo.facebook

Vi er helt enige med forfatterne til artiklen i Altinget om, at læger altid bør være underlagt lægeloven, lægeløftet og de lægeetiske forpligtelser uanset, hvor de arbejder. Det er en forventning, vi som borgere bør kunne have til læger, der kalder sig for læger i et job, hvor det netop er deres faglige kundskaber, der efterlyses.
I begrebet ”lægekonsulenter” indgår ordet ”læge”. Derfor får man uvægerligt associationer til, at det drejer sig om fagpersoner, der har en lang uddannelse bag sig og er underlagt både lægelov og lægeløfte.
Måske er det derfor, begrebet med reformerne blev ændret til ”sundhedskoordinator”? Sundhedskoordinatorer er dog også læger. Altså er det igen den lægefaglige uddannelse, der efterspørges, når en sundhedskoordinator ansættes. Men som sagt er lægen ikke underlagt sin egen lov, nemlig lægeloven, men kun forvaltningsloven.
Det svarer til, at man ansætter en dommer til at dømme i kommunale sager uden, at dommeren er underlagt Retsplejeloven. Ville det kunne finde sted?


Det virker mærkværdigt, at Folketingets politikere har vedtaget et system, som sætter syge borgeres rettigheder uden for resten af samfundets rettigheder. I princippet kan læger, der arbejder som lægekonsulenter eller sundhedskoordinatorer gøre alt, bare de holder sig indenfor forvaltningsloven. Og dermed også underkende, hvad andre læger har skrevet i speciallægeerklæringer.
Der er noget, der ikke stemmer og bør ændres.