Patienterstatningen har de sidste fem år fået anmeldt 11 % flere lægemiddelskader. Hvert år.
Ud af 1.035 sager fik 422 tilkendt en gennemsnitlig erstatning på 85.000 kr. i 2018.
8 % fik deres sager afvist pga. forældelse. Opdager du, at du har en skade som følge af brugen af et lægemiddel, skal skaden nemlig anmeldes senest tre år efter opdagelsen.
”Mange patienter og sundhedspersoner ved fx ikke, at man kan få erstatning for bivirkninger ved lægemidler- også selvom de er beskrevet i indlægssedlen, og patienten er advaret om risikoen. Det budskab skal vi fortsat arbejde på at udbrede”.

Kilde: https://pebl.dk/da/nyheder/nyhedsarkiv/flere-faer-erstatning-for-skader-efter-laegemidler?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Det er vigtigt at være opmærksom på, om et lægemiddel skader dig, da det er muligt at få erstatning for sådanne skader. Der er oven i købet også en tendens til at flere får medhold, når de klager. Ca. halvdelen af dem, der klager, får i dag erstatning. Men vær opmærksom på, at der er tre års forældelsesgrænse.