Fagpersoner er oprørte over, at de ignoreres af jobcentrene, som ikke hverken følger anbefalinger eller advarsler fra læger, psykologer eller psykiatere.
”Det kan medføre en forværring af borgernes helbred” advarer de.
I den undersøgelse, som Psykiatrifonden for nyligt offentliggjorde, havde 48,1 % oplevet, at deres udtalelser i høj eller nogen grad ikke blev fulgt.
Eksperters udtalelser vrages. Anbefalinger tilsidesættes. Faglige vurderinger underkendes.
Jobcentrenes fokus er arbejdsevnen, og derfor kan udtalelser fra fagpersoner blive en bremseklods. Men Lægeforeningen fastholder, at det er problematisk for patienter, når de lægelige oplysninger ikke følges. Det kan føre til forværring af helbredstilstanden når nogle presses over evne.
Formanden for Foreningen af Kommunale Social- og Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark tager kritikken alvorligt. De problematiserer dog, at der er stor forskel på læger. Nogle er gode til at holde folk i gang, mens andre bare udskriver sygemeldinger. Jobcentrene er nødt til at se bredere end blot på sygdomsbilledet, siger de.
Jobcentrene skal ikke dog begrunde den tungtvejende beslutning, det er, når et fagligt udsagn tilsidesættes. Det ser psykologerne gerne ændret. Så vil man kunne finde ud af, hvorfor en anbefaling er blevet tilsidesat. Det kan man ikke i dag.
Kilde: https://www.a4nu.dk/artikel/laeger-og-psykologer-i-opraab-jobcentrene-ignorerer-os?fbclid=IwAR2TmvkIv3wn2rg6Y284G1QRSlvgy0i07WiW06Hd7ZELGq1lcgCNSQDOalw
Det er ikke kun fagpersoner, der oplever det problematisk, at deres vurderinger tilsidesættes. Borgerne oplever det samme. Man kan spørge, hvem der er bedst til at vurdere, om syge mennesker er i stand til at arbejde – fagpersoner eller sagsbehandlere i jobcentrene, som ofte kun har et kort kursus bag sig? Sagsbehandlerne vurderer ikke. De retter sig efter givne retningslinjer.
Mon ikke Mette Frederiksen er nødt til nu at se meget dybere på, hvordan de reformer, hun selv engang indførte som beskæftigelsesminister, fungerer. Der har været set på dem, og nogle små skønhedsfejl er blevet justeret. Men nogen egentlig justering er ikke foretaget. I Whiplashforeningen er vi helt enige i, at der som minimum bør være en begrundet redegørelse, når jobcentrene tilsidesætter faglige vurderinger.