Billede: Christoffer Regild.
Førtidspensionsreformen fra 2013 er slået fejl. Selv om reformen dengang virkede, fordi antallet af tildelte førtidspensioner straks faldt, er det antal, der i dag får førtidspension nu nået op på næsten samme niveau som før reformen, skriver Politiken.
Det vil sige, at reformen reelt har slået fejl.
Cand.mag. og forfatter Lisbeth Henriksen, kalder det for en ”ketchupeffekt”, fordi de mange afslag på pension har hobet sig op.
”Man har i kommunerne trukket tiden så længe, at der nu skal træffes en afgørelse, efter at de sygemeldte har været kastebolde og sat i venteposition”.
Hun betegner de fleste ressourceforløb som ”forhaling”.
Mange, som kunne have haft gavn af at komme på arbejdsmarkedet, er endt i langvarige ressourceforløb, mens andre der burde have pension, kæmper med stress.
Nuværende regering har nu erkendt – sammen med daværende forligspartier – at ressourceforløbene både ”trækker ud og mangler mål og retning”.
Ressourceforløb skal derfor fremover max kunne vare i op til tre år – mod før fem.

Kilde: https://politiken.dk/indland/art8151130/Frederiksen-stoppede-boom-i-f%C3%B8rtidspension.-Nu-vender-billedet.-Mange-flere-f%C3%A5r-tildelt-pensionen?shareToken=_RR2fVAAcsOQ&fbclid=IwAR2cdy6yZm97TKchb9hfhqZpBYDkLHsMYL8s25vKNj7UeHvO6PDHx_QK1Ko

Andre ændringer vedrørende førtidspension er følgende:
Dem, der har væsentlig og varig nedsat arbejdsevne kan blive tilkendt pension uden ressourceforløb.
Personer over 50 år får garanti for, at de indenfor tre år ved, om de skal på førtidspension eller i fleksjob. Personer med under seks år til folkepensionsalderen skal desuden ikke længere i ressourceforløb.
Dertil kommer at førtidspensionister må arbejde i et vist omfang samtidig med, at de modtager førtidspension.
Forbedres en persons arbejdsevne væsentligt kan kommunen frakende pension eller gøre pensionen hvilende.
Pensionisten kan også selv bede om, at pensionen bliver hvilende, mens de afprøver et fleksjob.
Kan pensionisten ikke klare et job på almindelige vilkår, kan der søges job med løntilskud for førtidspensionister.
Har du spørgsmål, skal du henvende dig til kommunen.
Kilde: https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-foertidspension/foertidspension/sagsbehandling-af-fleksjob-mv/foroegelse-under-ressourceforloeb

Så blev evalueringen af førtidspensionen endelig omsat i ændringer besluttet af forligspartierne. Så må vi se, om det skaber bedre, mindre stressede og mere rimelige vilkår for nogle af samfundets svageste mennesker.