Advokat Leif Donbæk, som tager sig af personskadesager taler i A4 om nedsmeltning af arbejdsskadesystemet med alt for lange ventetider, som måske ender med, at den skadede snydes for en erstatning. De skadede kæmper med både følger af ulykker og det juridiske system.
Årsag: Udflytninger og økonomisk udsultning af dem, der skal behandle sagerne.
Desuden drukner borgerne ”i dokumentationskrav, tidsfrister og ulæselig lovgivning”.
Mange har ikke råd til en advokat og sidder selv med sagen, men ikke engang veluddannede kan forstå ”den juridiske sump”, de er havnet i.
I AES behandles ca. 60.000 sager årligt, og ved alvorlige skader ligger sagsbehandlingstiden på helt op til 23 mdr. Statsrevisorerne har kritiseret ventetiden.
Er man ikke tilfreds med afgørelsen i AES kommer sagen for Ankestyrelsen med en ventetid på ca. 13 mdr. Samtidig er sagsbehandlingen begge steder ”så elendig, at det har skabt en situation, hvor borgere får afslag på erstatning, selv om de har været ude for simple ulykker, der burde give dem ret til økonomisk kompensation”.
Sagen havner da hos advokater, som sender store regninger til de skadede. Selv om ni ud af 10 med 9. klasse burde kunne klare deres egen skadesag uden jurist, siger han.
Donbæk har også været ansat i AES og oplevet at blive opfordret til at foretage hurtigere og dårligere afgørelser for at komme hurtigere gennem sagsbunkerne.
Han har skrevet bogen ”Personskade – sådan sikrer du dig den erstatning, du har ret til”, fordi han synes, det er et problem, at han og hans kolleger har så god en forretning. De skadede burde først have brug for en advokat, når der opstår uenighed omkring afgørelsen og ikke til at læse og forstå sagens akter. Loven burde kunne læses af alle danskere, mener han.
Er man utilfreds med afgørelsen i AES, har man fire uger til at klage. Men fordi folk ofte ikke forstår afgørelsen, kommer de til ham. Det burde ikke kunne finde sted, mener han.
I AES finder de Leif Donbæks kritik uberettiget. Det eneste, de erkender, er, at de bør blive bedre til at forklare deres afgørelser.
Leif Donbæk kritiserer også, at det er sværere at få erstatning for fx PTSD end for fysiske skader.
Han finder især sager efter piskesmældsskader, hvor lægevidenskaben ”har en kraftig debat om, hvorvidt bilsammenstød ved lav fart overhovedet kan resultere i piskesmæld”, grelle. Vurderes sagen af den forkerte læge kan det koste dyrt, fordi sagen blot afvises. Lægerne burde anlægge en bestemt praksis på området, så der kommer en ensartet vurdering, siger han. Højesteret har allerede anerkendt sager om piskesmældsskader forårsaget ved lav hastighed.
I dag ender 30-40 % af sagerne i retten mod 10-15 % tidligere, hvilket også trækker sagen i langdrag. Folk venter i årevis.
Når en sag har kørt over fem år, får hans klienter psykiske eftervirkninger.
Der bør investeres politisk i at løse problemerne.
”Som situationen er i dag, er de eneste, der får noget ud af arbejdsskadesystemet min og mine kollegers lønkonto, hvor vi fører flere sager end nogensinde før. Og det er jo umanerligt trist”, slutter han.
Kilde: https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/donbaek?fbclid=IwAR09BwxrTftj1m9PMrEmvjnGYwrdu4EoiJc0BNgsvkG3_iyZ9RHdJWnvC3A

En advokat der – på bekostning af egen indkomst – tør stå frem i pressen og skrive en bog om, at der er noget helt galt med erstatningssystemet, synes at være troværdig!
Vi ser også udviklingen gå i den gale retning. Det er stort set ikke længere muligt at føre sin egen sag, og blandt dem, der alligevel gør det, får – ifølge en mini-undersøgelse foretaget af Whiplashforeningen – en mindre mén-grad ligesom færre får erhvervsevnetab, end dem der vælger en advokat fra start. Mange vælger først at få en advokat på sagen, når sagen er gået i hårknude pga. fx en dårlig speciallægeundersøgelse, og da kan det være for sent. Derfor anbefaler vi stadig, at folk, der søger erstatning, får sig en advokat på i god tid. Er der en modpart, skal modparten betale en del af advokatomkostningerne.
Der er ikke noget at sige til, at mennesker får psykiske eftervirkninger af at anlægge en erstatningssag. Det kræver alt, alt for meget, fordi de i forvejen er syge/skadede. Derfor ser vi også en tendens til, at flere opgiver at søge erstatning.
Vi håber, politikerne vil være villige til at kigge nærmere på området, som i den grad trænger til at blive set efter i sømmene. Dårlig sagsbehandling pga. manglende tid, afvisning af erstatning pga. lægers personlige holdninger til whiplash, alt for mange sager, der overgår til retten og alt for lange sagsbehandlingstider alle vegne i systemet, må ændres. Dertil kommer, at det er på tide, når en advokat selv mener, han tjener for meget på, at skadede ikke er i stand til selv at gennemskue noget, de burde kunne gennemskue, fordi lovgivningen er blevet for kompliceret, at politikerne gør noget ved det.
Gruppen ”Svigtet af forsikringen” arbejder også for forbedringer i forhold til AES. Vi kan ikke takke gruppen nok for deres store engagement og deres vedholdenhed i forhold til at gøre noget ved et område, der er så åbenlyst urimelig.
Vi fortæller mere om deres arbejde i næste nummer af Whiplashnyt, som udkommer i december.

Se også filmene ”Har jeg brug for en advokat” på http://whiplashguiden.dk/erstatning/advokater/ og ”Erstatning. Værd at vide om erstatning” på http://whiplashguiden.dk/erstatning/erstatning/ og læs hjemmesideteksten under filmene.