Socialrådgiver Bitten Vivi Jensen kalder i mange sager kommunernes sagsbehandling af syge danskere, der søger førtidspension, for lovstridig og umenneskelig. Mange udvikler belastningssyndrom, og det går ud over deres børn siger hun i et debatprogram på DR P1.
Hun er en ildsjæl, som har forsøgt at gøre noget ved problemet i 10 år, men intet er sket. Hun kalder rehabiliteringsteams, som hun selv er med i, for en forhalingsmekanisme, som forsøger at øge en ikke-eksisterende arbejdsevne. Hun kalder det også for kvaksalveri og siger, at syge danskere ikke får den hjælp, de skal have, men havner i syltekrukker.
Hun har netop fået en dom på 10 dagbøder a 500 kr. for at lække oplysninger på 90 meget syge borgere, som hun har hjulpet. Hun kalder dommen mild, men overvejer at appellere til Landsretten. Hun hjælper de allermest sårbare og bla. plejehjemsberettigede, som stadig skulle være i beskæftigelsessystemet. Hun nævner også personer, som i 43 år ikke har fået deres sag afgjort.
Hendes samvittighed og oplysningspligt gjorde, at hun gik til pressen. Hun ville ønske, hun ikke skulle begå ulovligheder for at modgå kommunernes lovbrud. Men retssikkerheden og lovene overholdes ikke. Og hun vil ikke finde sig i, at folk bliver mere syge af at være i det kommunale system. De mennesker, hvis sag hun taler, har lægelig dokumentation på, at de ikke kan arbejde. Men kommunerne hyrer deres egne lægekonsulenter, som alligevel sender meget syge personer i ressourceforløb, som de ikke kan klare.
Nogle borgere kommer raske ind i systemet og går psykisk syge ud.
Politikerne kan ikke vedblivende sige, at de har lavet ændringer, som nu fungerer, fordi der er kommet flere på førtidspension. En øgning i antal førtidspensionister skyldes, at det nu er seks år siden, ressourceforløbene blev indført, og derfor nu begynder at slå igennem. Det eneste, reformerne har medført, er at man har forhalet førtidspensioner i seks år, og at folk er blevet mere syge af det. Fordi man for enhver pris har ønsket at bevare folk længst mulig på lavest mulige ydelse, siger hun.
Flere politikere er inviteret i studiet. Det fremgår, at forligskredsen bag reformerne er indkaldt til det førte møde i uge syv, og at man starter med gennemgang af ressourceforløbene. Dernæst gås de øvrige reformer igennem. Politikerne er enige i, at der skal laves ændringer, men ikke i hvilke ændringer, der skal laves, og de vil ikke udtale sig om, hvordan den tidsmæssige horisont er. Venstre mener fx at syge og dem, der ikke kan arbejde, skal flyttes over i statsligt regi og væk fra jobcentrene. Liberal Alliance mener, at førtidspension og fleksjob skal lægges sammen, hvilket de gør i Sverige med god effekt. Det har fået flere svenskere i arbejde. Enhedslisten er ikke med i forligskredsen, fordi de stemte nej til reformerne.
Mange politikere på tværs af partier kan godt se problemerne i dag og vil tage et medansvar for at gøre det bedre.
Bitten Vivi Jensen mener også, at jobcentrene skal nedlægges.
52.000 stillinger kan frigøres for de 13. mia. kr. de koster.
Den enkelte borger skal støttes og hjælpes fremfor at prygles og gøres syge.
Kilde: https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2020-02-10?fbclid=iwar2mhpodbysscamyb782gev2kfrt0earqdye_ohpnccinrcny63gs7jg6l8

Bitten Vivi Jensen er i sandhed en ildsjæl. Hun er blevet dømt i retten, fordi hun har stået op for 90 borgere, der er blevet mishandlet i systemet og lækket oplysninger om dem. Hun er gået i rette med alt og alle for at sikre borgere i det kommunale system, en værdig og retfærdig behandling. Hun har sågar forhindret folk i at begå selvmord, fordi hun har taget deres sag. Hun har hjulpet mange af dem til en førtidspension, og hun har ikke tabt en eneste af sine sager.
Når man hører et menneske, som Bitten Vivi Jensen tale, bliver man mundlam. Hun VIL retfærdigheden, og vi håber, det vil lykkes hende at komme igennem.
Det er på tide, at samfundet erkender, at reformerne har ødelagt mange syge langt mere, end de har hjulpet dem. Hvorfor har mange skullet blive endnu mere syge af at være i det sociale system, som skulle hjælpe dem? Det er meget umenneskeligt, og vi har hørt et utalt af uforståelige historier om, hvordan mennesker er blevet slæbt rundt i systemet. Mange af dem er blevet psykisk syge, og mange af deres børn er blevet tabt.
Hvordan det kan ske i et velfærdssamfund er absurd. De fleste har lukket øjnene for det. Det drejer sig jo om mennesker, som mange desværre kalder for nassere, fordi de ikke længere kan klare sig selv. Men langt de fleste vil klare sig selv, hvis de kan. Ingen ønsker at blive sendt rundt i den ene pressede situation efter den anden, hvis de selv kan.
Mange tænker ikke på, at det kan være dem selv næste gang. Det kan være dem selv, der havner i en situation, hvor de har brug for samfundets hjælp, fordi de er for syge til at tage vare på sig selv.
Af udsendelsen fremgår, at politikerne på Christiansborg starter med at se på ressourceforløbene i næste uge. De ville dog ikke udtale sig om, hvor lang tid det tager. Men hvis de skal forhandle om hver eneste reform og partierne er uenige, hvilket de uden tvivl er, kan det komme til at tage rigtig lang tid, før der sker noget ude i kommunerne.