Jobcentrene ville blive lukket, hvis Enhedslistens Pernille Skipper kunne bestemme. Ikke mindst på baggrund af endnu et eksempel på nedværdigende behandling fra et jobcenters side. Det skriver hun i et debatindlæg på BT.
Eksemplet blev for nylig vist på TV. En mand med svære smerter i hænderne efter arbejdsskader, blev i et ressourceforløb sat til at sætte mærkater på kasser. Da hans smerter forværredes, spurgte en ansat på jobcentret, hvordan han så kunne tørre sig selv bagi.
Pernille Skipper kalder det for noget svineri, og hun er kun en af mange politikere af samme mening.
Der kommer til at blive lavet store ændringer i den måde jobcentrene fungerer på, når der skal foretages ændringer, for borgerne har mistet tilliden til systemet, mener hun. Hun kalder det for ”hetz, meningsløse krav og kontroller for at sikre, at ingen bliver sendt i arbejdsprøvning, hvis de har en lægeerklæring”.
Kunne Enhedslisten bestemme, skulle jobcentrene lade være at sende folk i arbejdsprøvning, når de har en lægeerklæringer, der anbefaler noget andet.
Partiet vil også afskaffe sygedagpengenes varighedsbegrænsning, så de fortsætter indtil en person er enten raskmeldt eller visiteret til noget andet.
Spørgsmålet er, om Enhedslisten kan få de andre partier med.

Kilde: https://www.dagens.dk/politik/pernille-skipper-har-faaet-nok-luk-jobcentrene?fbclid=IwAR3uvznSzXOtXTNBNA6OlED4tAvN423MTUP_5tTM-Z9YktfWg4-vcsnnJe0

Vi er enige i, at bægeret er flydt over i forhold til de mange historier, vi hører om jobcentrenes gøren og laden i forhold til syge mennesker. Også i Whiplashforeningen oplever vi, at mange whiplashskadedes tillid til systemet efterhånden kan ligge på et meget lille sted. Alt for mange sendes i meningsløs jobtræning eller ressourceforløb, som ikke udvikler arbejdsevnen, men tvært imod nedbryder dem.
Vi ser derfor frem til, at der sker ændringer på området. Det kommer dog først til at ske, når analysen af fleksjob- og førtidspensionsreformer er tilendebragt, så Folketinget får et solidt grundlag at bygge ændringerne på.
Mange har før Pernille Skipper foreslået, at jobcentrene skal nedlægges, fordi de ikke er lykkedes med det, de egentlig blev oprettet til, nemlig at få flere syge i arbejde. Tvært imod har man bevist, at hovedparten af de mennesker, der ikke kan arbejde, er for syge til at arbejde.
Det ville være en stor gevinst, hvis lægeerklæringer, der siger, at en persons arbejdsevne er ikke-eksisterende, følges. Det giver ikke mening, at jobcentrene fastholder, at læger har forstand på sygdom men ikke på arbejde. Det er en selvmodsigende udtalelse, for selvfølgelig har læger forstand på det. Det er jo lægerne der kender sygdommens konsekvenser. Det gør jobcentrenes ansatte til gengæld ikke. Og de læger, der er tilknyttet jobcentrene, kunne vi vores nyhed den 10.1 2020 fortælle i, IKKE er underlagt lægeloven, men alene forvaltningsloven. Derfor kan man forestille sig, at deres interesse ligger på den kommunale, og ikke på klienternes side.
Det må være åbenlyst for enhver, at der skal ske noget på området.

Læs med på onsdag, når vi her under Nyheder bringer en oversigt over reformerne og deres konsekvenser .