20-30 % af al klinisk forskning har ingen værdi, og professor Anders Perner skriver i Sundhedspolitisk Tidsskrift, at private fonde skævvrider klinisk forskning så meget, at det er spild af ressourcer. Det kommer ikke patienterne til gode.
”Klinisk forskning, der kommer overflødige og patientskadelige behandlinger til livs, kan spare sundhedsvæsenet for milliarder af kroner”, skriver han også. En beregning fra USA viser, at det drejer sig om 30-40 mia. kr. En sundhedsøkonom vil gerne have det undersøgt i Danmark.
For at komme det til liv, skal der dog testes og evalueres mere. Mange behandlinger kan man ikke værdien af. Og heller ikke nye behandlinger og teknologi testes, før de indføres. Der mangler simpelthen god evidens. Det gik, mens der var ressourcer nok, men det er der ikke længere.
De store områder som kræft, diabetes og hjertesygdomme svømmer i forskningskroner, men andre ikke får. Det er ikke forskning, der kommer flest patienter til gavn, der får flest penge.
Det ville være en god ide at afsætte 1 % af budgettet til klinisk forskning.

Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/sundhedsokonomi/7110-oget-investering-i-klinisk-forskning-kan-spare-sundhedsvaesnet-for-milliarder.html

Det er ikke første gang vi skriver om, at meget forskning ikke kommer patienterne til gode. Det er fatalt for små sygdomme som whiplash, at forskningskronerne gives via store fonde, som kun støtter noget bestemt. Forskning i whiplash finder efter, hvad vi ved, ikke sted i Danmark ud over den forskning, der handler om, at whiplash er en funktionel lidelse. Sådan forskning støttes med millioner af kroner af både TrygFonden og LundbechFonden. Men det er ikke den slags forskning, vi efterlyser. Vi efterlyser forskning i whiplashskader og hvordan skaderne kan diagnosticeres og behandles.