Selv om hovedpine kan være belastende, søger mange ikke hjælpe hos en læge. Blandt dem, der søger hjælp, føler 3 ud af 4, at de alligevel ikke får den hjælp, de har brug for skriver Propatienter, som refererer til en undersøgelse lavet af Nationalt Videnscenter for Hovedpine. Undersøgelsen tyder på, ”at der generelt mangler viden om hovedpine både hos behandlere og hos personer med hovedpine”.
Kun hver fjerde, der havde henvendt sig følte, at de blev bedre til at håndtere deres hovedpine. Forventningen var ellers, at de ville svare, at de var blevet bedre til at håndtere hovedpinen.
De fleste tilfælde kan håndteres i almen praksis.
Har man mange hovedpinedage, og hvis man selv tager smertelindring, risikerer man at få medicinoverforbrugshovedpine. Derfor er vejledning så vigtig. Flere vil kunne få bedre livskvalitet.

Kilde: https://propatienter.dk/helbred/4925-ny-undersogelse-de-faerreste-far-noget-ud-af-at-konsultere-laegen-om-hovedpine.html


Endnu engang kan vi konstatere, at der er kommet mere fokus på hovedpine. Det er et vigtigt budskab, der sendes ud om, at flere kan få det bedre, hvis deres hovedpine behandles korrekt. Og korrekt er ikke selvmedicinering med forskellige præparater, fordi det ofte fører til, at man i stedet får hovedpine af medicinen, hvis man har mange hovedpinedage på en måned. Problemet bider dermed sig selv i halen. Hovedpinen afhjælpes ikke af medicin, som tvært imod giver hovedpine.
Lige nu har forskere dog konstateret, at mange praktiserende læger ved for lidt. Måske fordi specialiseringen har bevirket, at hovedpine i en del år kun har kunnet behandles af neurologer.