Arbejdet med National Klinisk Retningslinje (NRK) på hjernerystelsesområdet med Dansk Center for Hjernerystelse i spidsen af arbejdet, skulle have været færdig i september 2020, men nu er den på trapperne.
En NRK består altid af syv udsagn, som bruges til at træffe beslutninger om behandling.
De syv områder i NRK for hjernerystelse nævnes på centrets hjemmeside:
– effekten af information og rådgivning
– effekten af gradueret fysisk træning
– effekten af vestibulær genoptræning i forhold til svimmelhed og balance
– effekten af manuel behandling på nakke og rygsøjle
– effekten af samsynstræning
– effekten af psykologisk behandling
– effekten af tværfaglig tilgang
 Kilde: https://dcfh.dk/national-klinisk-retningslinje-for-hjernerystelse/behandlingsomrader-i-national-klinisk-retningslinje/

Retningslinjen skal sikre fagpersoner, der skal træffe beslutning om behandling, øget viden om behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Men det er hverken en vejledning om behandling af hjernerystelse fra ende til anden eller lovgivning. Retningslinjen skal blot sikre en evidensbaseret indsats på området, samt bedre rådgivning og vejledning til patienterne og en mere ensartet behandling. Desuden skal den fremme det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektor.
Kilde: https://dcfh.dk/national-klinisk-retningslinje-for-hjernerystelse/

Den Nationale Kliniske Retningslinje er formentlig på trapperne, men er sikkert – som så meget andet i denne tid – forsinket pga. corona.
Det bliver spændende at se resultatet. Især bliver det spændende at høre, om Hjernerystelsesforeningen vil finde retningslinjen hjælpsom. Foreningens formand, Nicolai Aaen, er repræsentant for foreningen i gruppen, som også har flere medlemmer af foreningen med.
Det eneste punkt, der ifølge leder af centret Hana Malá Rytter, har relation til whiplash, er punktet om manuel behandling af nakke og rygsøjle. Derfor ser vi også med forventning frem til udgivelsen.
Umiddelbart synes det tankevækkende, at både effekten af gradueret genoptræning og psykologisk behandling er med i de syv udsagn. På den anden side ville det også undre, hvis ikke vi kunne genkende noget fra afdelingen for Funktionelle Lidelser i udsagnene! Det springende punkt er dog, hvad der er evidens for og hvad, der ikke er evidens for.
I arbejdet med NRK søges alle syv områder belyst vha. evidens. Så det bliver ret spændende at se, hvad der virker/ikke virker ud fra et evidensmæssigt synspunkt.
Vi ved, at der er evidens for vestibulær genoptræning og en tværfaglig tilgang, hvis den tværfaglige tilgang handler om andet end de gængse behandlere i forhold til funktionel lidelse, nemlig psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver.
Vi ved allerede, at der er evidens for effekten af vestibulær genoptræning ved svimmelhed efter både whiplash og hjernerystelse. Et spørgsmål herom på Facebook forleden afslørede, at kun få har modtaget den form for behandling.
Det bliver også spændende at se, om praksis ændres, når NRK forelægger eller om retningslinjen blot ”forsvinder i mængden”, når det kommer til praksis. Det er et af kritikpunkterne i forhold til NRK.