100.000 danskere lider af MOH, medicin overforbrugs-hovedpine, som påvirker livskvaliteten.
I en almindelig lægepraksis lider 10 % af patienterne af migræne, og fem % har en kronisk, ofte invaliderende hovedpine. Mange bruger smertestillende midler for at dulme hovedpinen. Det kan let føre til et overbrug, skriver Dagens Medicin
I forskningen defineres et overforbrug som et forbrug af medicin mod hovedpine i mere end 15 dage om måneden eller 10 dage, hvis der bruges forskellige former for medicin. Ved et så stort forbrug er det medicinen, der giver patienten kronisk hovedpine, og en ond cirkel er udviklet.
Hovedpine hver anden dag påvirker folks sociale liv. Det belaster og kan give depression, stress og angst.
Hidtil er MOH i Danmark blevet behandlet med brat kvit af medicin, altså en ”kold tyrker”. En sygemelding de første 14 dage er nødvendig sammen med hjælp til daglige gøremål. Lægen kan ordinere kvalmestillende medicin eller sløvende medicin, så patienten kan sove sig fra hovedpinen. Efter to mdr. får patienten forebyggende medicin for hovedpinen.
I modsætning hertil stoppes bruges af smertestillende medicin i Sydeuropa samtidig med, at patienten begynder med forebyggende behandling.
I USA derimod stoppes brugen af smertestillende medicin ikke, men den suppleres med forebyggende behandling.
De tre forskellige metoder var udgangspunktet for forskningen. Og det viser sig, at de patienter, der får forebyggende medicin samtidig med en brat seponering, klarer sig bedst.
Det er på baggrund af forskningen meningen, at praksis på området skal ændres i Danmark.
Kilde: https://dagensmedicin.dk/ny-forskning-goer-op-med-aarelang-praksis-for-behandling-af-hovedpine-foraarsaget-af-medicinoverforbrug/

I maj måned bragte vi flere artikler om hovedpine, cervikogen hovedpine, migræne, occipital neuralgi, medicininduceret hovedpine, spændingshovedpine.
Vi stillede dengang et spørgsmål om hovedpine på Facebook og fandt ud af, at der gives mange  forskellige diagnoser for hovedpine. I princippet er hovedpine en specialopgave både at diagnosticere og behandle. Men da det i Danmark oftest er de praktiserende læger, der står for behandlingen og derfor også stiller diagnosen, kan det betyde, at der fejldiagnosticeres og dermed også fejlbehandles.
Vi undrede os fx over, at kun én person ud af ca. 80 whiplashskadede havde fået stillet diagnosen cervikogen hovedpine, som er hovedpine, der opstår efter et traume.
Når lægens behandling viser sig ikke at virke, hvis der fx er stillet en forkert diagnose og indledt en forkert behandling, kan man forestille sig, at mange medicinerer sig selv med håndkøbsmedicin. Og så igangsættes den onde cirkel. Der indtages for meget håndkøbsmedicin sammen med lægeordineret medicin, og tages medicinen 10 x om mdr., er der tale om MOH. Folk har udviklet medicin-overforbrugs-hovedpine.
Nu viser det sig i forskningen, at behandlingen i Danmark af MOH heller ikke har været den bedste. Med 100.000 danskere, der lider af MOH, kan det i sig selv være et stort problem, fordi patienterne får abstinenssymptomer, hvilket de færreste kan klare. Abstinenssymptomerne kan bla. være hovedpine.
Men dertil kommer, at også patienter med kronisk hovedpine i dag diagnosticeres med ”funktionel lidelse” (psykisk sygdom), hvilket afslører lægers magtesløshed, når vedkommende ikke kan hjælpe patienten. Vi har før konstateret, at de patienter, der ikke kan hjælpes, sendes videre til andre specialer. Sådan er det muligvis også her.
Mange af patienterne er desuden kvinder, og heller ikke kvindesygdomme har den helt store bevågenhed indenfor lægevidenskaben, hvor traditionen har været, at kvinder, der fejler noget, lægen ikke umiddelbart kan gøre noget ved eller kan finde årsagen til, psykiatriseres.
Behandlingen af MOH kan ifølge forskningen gøres bedre. Når det er etableret må næste skridt være at finde ud af, hvorfor så mange mennesker oprindeligt får så svær hovedpine,  for måske skyldes MOH, at de oprindeligt har fået en forkert diagnose stillet?! Vi har tidligere konstateret, at en korrekt diagnose mht. på hovedpinetype er afgørende for den rigtige behandling. Derfor ser det ud til, at adgangen til hovedpineklinikker bør øges, så flere kan få specialiseret behandling og dermed en korrekt behandling for deres invaliderende hovedpine.