Medicinsk cannabis ikke virker mod kroniske smerter skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift. Det viser dansk forskning fra Aalborg i et forsøg med 136 personer med gigt, som har fået CBD i daglige doser på 20-30 mg.

Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/5193-dansk-forskning-medicinsk-cannabis-lindrer-ikke-smerter.html

Dagen efter kaldes CBD-forsøget ubrugeligt af professor Peter Leuchter, ligeledes fra Aalborg. Begrundelsen er, at den dosis forsøgspersonerne har fået er alt for lille. Den burde have været mindst 10 x så høj.
Professoren har sammen med cannabislægen Tina Horsted forsket i 500 patienter, som har fået 10 x større doser end i ovenfor omtalte forsøg. Resultatet offentliggøres snart i et internationalt tidsskrift og viser, at hver tredje patient har signifikant smertedækning af CBD. Dertil kommer, at CBD også har antiinflammatorisk effekt.
Han kalder det for ”utroligt ærgerligt, hvis folk får indtrykket af, at det ikke hjælper, for det er meget mere nuanceret. Nogle patienter kan få god effekt”.
I foråret var der også en masse polemik omkring cannabis. Smerteforsker og formand for den internationale smerteorganisation, IASP, Lars Arendt-Nielsen ligeledes fra Aalborg, offentliggjorde en metaanalyse af eksisterende forskning, som konkluderede, at man generelt ikke kan anbefale medicinsk cannabis, fordi der ikke er dokumentation for effekten. Lars Arendt-Nielsen kritiseres for at have forsket på raske unge mennesker, som han har påført smerte, altså forskning i akutte og ikke i kroniske smerter.

Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/5200-forskningschef-dansk-undersogelse-af-medicinsk-cannabis-mod-smerter-er-ubrugelig.html

CBD er den del af cannabis, der ikke indeholder euforiserende stoffer – i modsætning til THC.
Noget tyder på, at der måske er to fraktioner indenfor forskningen i Aalborg og måske også internationalt: Én fraktion, der går ind for brugen af cannabis og én, der ikke gør. Det er særdeles ærgerligt, for vi hører ofte om mennesker med smerter, som har glæde af det. Derfor vil vi opfordre læger og forskere til at blive enige og holde om med at ”bekæmpe” hinandens forskningsresultater. Det kan patienter ikke være tjente med! I er nødt til at forske mere og udvikle troværdig evidens på området!  Brugen af cannabis bør ikke handle om holdninger, men om evidens, som desværre i denne sammenhæng ser ud til også at være holdningsbestemt?!
Om lægemiddelbranchen har noget med forskningen at gøre, skal vi lade være usagt!