Den nye Sundhedsminister, Magnus Heunicke, har blåstemplet den beslutning, det forrige Folketing vedtog enstemmigt i marts måned 2019, nemlig at ME (tidligere fejlagtigt kaldet for “kronisk træthedssyndrom”) er en konkret fysisk, og ikke en psykisk sygdom. Beslutningen kritiseres kraftigt at Lægeforeningens formand.
Fremover skal ME placeres under neurologi og ikke under “funktionelle lidelser”.
Lægemiddelforeningens formand siger i Dagens Medicin, at det ikke mindst er Liselott Blixt, der stod i spidsen for beslutningen.
Han vil ”på det kraftigste opfordre politikerne til at lade videnskaben råde fra nu af”.
Magnus Heuniche fastholder dog beslutningen og orienterer om, at Sundhedsstyrelsen arbejder på en plan for opfølgning.
Folketinget er med beslutningen gået imod både Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen.
”Det burde være indlysende, at det er forskning og dokumentation, der skal styre, hvilken behandling man som patient skal have. Hvis det i stedet er populære strømninger og mavefornemmelser, går det udover patientsikkerheden”, mener Lægeforeningesn formand. Han siger også, at det er patienterne, der kommer til at betale prisen og taler om ”en farlige glidebane” fra politikerne side.

Kilde: https://dagensmedicin.dk/sundhedsminister-blaastempler-kontroversiel-beslutning-for-foraaret/?fbclid=IwAR35sK_c9fMTXRkUsJnKHEJQLaNKM_WE2XhWjaj0ss3hbx5IMvDFM9ldR2Q

Whiplashforeningen støtter op om, at ME – og alle andre sygdomme inkl. whiplash, der er ”taget som gidsler” under ”funktionelle lidelser” – atter gives tilbage til somatikken som de fysiske sygdomme, de er.
Når Lægeforeningens formand taler om, at videnskaben skal råde, er det netop det, der også er vores budskab. Vi finder nemlig, at der er langt flere beviser for, at symptomer efter whiplash skyldes skader i nakke/nervesystem/hjerne end der er beviser for, at whiplash er en psykisk lidelse/”funktionel lidelse”. Det samme er tilfældet med ME.
Der er ikke tradition for, at politikere går imod læger. Men den tradition er nu brudt til patienternes fordel. Af to regeringer i træk. Det kan kun betyde, at også Folketinget finder det forkert at slå 30 fysiske sygdomme sammen under én psykisk sygdom, som ikke er anerkendt i WHO. Liselott Blixt har tidligere sagt, at Danmark skal følge WHO.
Når Lægeforeningens formand taler om patientsikkerhed, har vi længe påtalt, at patientsikkerheden ved de såkaldte ”funktionelle lidelser” er meget ringe.
De to ”fronter” – Lægeforeningen/Sundhedsstyrelsen – og patientforeningerne anvender, som læseren kan se, de samme argumenter, nemlig videnskabelighed og patientsikkerhed. Således synes det vanskeligt at komme videre. Men vi vil fortsat arbejde for sagen.

Se også filmen ”Nej tak til funktionelle lidelser” på http://www.whiplashforeningen.dk/generelt-om-whiplash/funktionelle-lidelser/