Dansk Center for Hjernerystelse har i samarbejde med faglige eksperter udarbejdet en vejledning til arbejdsgivere. Vejledningen er beregnet til dem, der skal vende tilbage til arbejde med længerevarende symptomer på hjernerystelse.
Vejledningen er lavet ud fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt arbejdsgivere og medarbejdere, der har haft medarbejdere med længerevarende symptomer efter hjernerystelse.
Blandt de råd, der gives i vejledningen, er en optrapningsplan for den enkelte medarbejder, indlagte pauser, rolige omgivelser, mindre stramme deadlines og mulighed for fleksibilitet.
Arbejdsgiverne gøres opmærksomme på betydningen af at kunne vende tilbage til arbejde samtidig med, at der tages hensyn og til, at den ramte måske engagerer sig så meget i arbejdet, at det sker på bekostning af privatliv og sociale relationer.
Også medarbejderen med hjernerystelse får gode råd med på vejen i vejledningen.

https://dcfh.dk/vejledning-til-arbejdsgivere-om-laengerevarende-symptomer-efter-hjernerystelse-paa-gaden/

Selve vejledningen kan findes her:
https://dcfh.dk/wp-content/uploads/2023/06/Vejledning-til-arbejdsgivere-om-hjernerystelse.pdf

Det er dejligt at se, at der arbejdes ihærdigt for at skabe bedre vilkår for hjernerystelsesramte personer.
Det ville være fantastisk, hvis det samme engagement også gjaldt whiplash, fordi kronisk whiplash og senhjernerystelse ligger tæt op ad hinanden både mht. symptomer og prognose.
De hjernerystelsesramte har været heldige med oprettelsen af Dansk Center for Hjernerystelse. Selv om Whiplashforeningen har rettet henvendelse til centrets leder, Hana Mala Rytter, om, at de  også bedes medtænke whiplash, er det endnu ikke sket.
Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at vejledningen også vil kunne bruges af dem, der fortsat har problemer og skal i arbejde efter whiplash. Ca. halvdelen med whiplash har som bekendt også haft hjernerystelse og kan dermed have de samme problemer mht. at komme i arbejde.
Kender en kommende arbejdsgiver ikke vejledningen kan der være god grund til at downloade den og medbringer den til en kommende arbejdsgiver. Også selv om diagnosen er whiplash!
Når det regner på præsten, kan det også dryppe på degnen (ifølge dansk ordsprog). Derfor håber vi, at vejledningen i praksi også vil blive brugt ved kronisk whiplash!