Nu kan vi endelig byde jer velkommen til Whiplashforeningens nye Whiplashguide og hjemmeside i anledning af Whiplashforeningens 20 års jubilæum og håber, I vil få glæde af begge dele.
Whiplashguiden indeholder en lang række informationsfilm og tekster som kommer hele vejen omkring whiplash lige fra overblik over behandlingsmuligheder til rådgivning i forhold til fx familie, erstatningsmuligheder, speciallægeundersøgelser og forebyggelse af nye whiplashskader.Whiplash er en usynlig lidelse, men med Whiplashguiden gøres det usynlige synligt. Guiden viser ”den anden side” af whiplash – den side, som i dag ikke anerkendes, fordi den ikke kan ses. Vi tager de skadede alvorligt, og gennem viden og vejledning guides de gennem et udfordrende, og for nogle et livslangt, sygdomsforløb, samtidig med, at vi inspirerer til at leve et godt liv trods et usynligt handicap.
Men det er ikke kun de skadede, der kan hente hjælp i guiden. Materialet henvender sig i høj grad også til pårørende, fagpersoner, arbejdsgivere og andre interesserede, der søger viden om fx hvordan det er at være whiplashskadet, og hvordan man som både nærtstående og mere udenforstående kan forholde sig til den whiplashskadede. Du finder Whiplashguiden her: www.whiplashguiden.dk  
Samtidig med Whiplashguiden har vi fået ny hjemmeside, der bl.a. indeholder informationer om foreningens vedtægter, bestyrelsen, vision og mission og hvordan du bliver medlem. Desuden er der et stort afsnit henvendt til fagpersoner med forskellige emner fx forskning, undersøgelser, behandlinger, ”funktionelle lidelser” og forslag til litteratur. Derudover er der et afsnit for pressen, da vi håber fremover at kunne skabe mere fokus på whiplashtraumer og konsekvenserne heraf i mediebilledet. Fremover vil vi også holde afsnittet Nyheder opdateret med nyt fra foreningen, og hvad der ellers rør sig på whiplashområdet. Du finder vores nye hjemmeside her: www.whiplashforeningen.dk
Vi håber, I får glæde af begge dele.

Samtidig har foreningen fået et nyt logo, som er lavet i samarbejde med Retrospect Film.