De næste tre år vil Hammel Neurocenter gennemføre et stort forskningsprojekt på voksne med hjernerystelse. Forskningsprojektet får 6,6 mio. kr. i støtte af Sygesikringen ”Danmark”, skriver Region Midtjylland.
Læge Jørgen Feldbæk Nielsen er leder af forskningen, som bygger på GAIN – Get Going After Concussion – som forskningsgruppen forud for projektet har påvist evidens for effekten af i hospitalsregi hos unge med symptomer på hjernerystelse i 2-6 mdr. De ser derfor et stort potentiale i at udvikle programmet videre i det kommunale regi tæt på de ramte borgeres hverdag.
Feldbæk Nielsen håber gennem projektet at blive bedre til at hjælpe dem, der får hjernerystelse, så de hurtigere bliver symptomfri.
Viser forskningen det, de håber på, skal det efterfølgende implementeres i kommunale sundhedsklynger i Region Midtjylland.
Kilde: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/januar-21/sygeforsikringen-danmark-giver-66-mio-kroner-til-hjerneforskningsprojekt-pa-regionshospitalet-hammel-neurocenter/

I artiklen nævnes ikke, at det drejer sig om funktionelle lidelser, men nærmere research afslører, at GAIN er et 8 ugers behandlingsprogram, der på dansk kaldes for ”Godt i gang efter hjernerystelse”. Programmet fokuserer på at ændre på måden, den enkelte forstår sine symptomer og måden, symptomerne håndteres på. Behandlingen bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og gradueret fysisk genoptræning.
Kilde:
https://www.auh.dk/presse/information-om-auh/nyheder/2020/nyt-hab-til-mennesker-med-langvarige-symptomer-efter-hjernerystelse/

Det efterlader ingen tvivl om, at det drejer sig om behandling af hjernerystelse som en funktionel lidelse.
Det er formentlig ikke tilfældigt at udmeldingen fra Region Midtjylland om det nye forskningsprojekt kommer lige nu. De Nationale Kliniske Retningslinjer (NRK) for Hjernerystelse er netop udkommet (læs om det her under Nyheder) og får nu modspil fra ovenstående projekt. Per Fink indgav et høringssvar i forbindelse med NRK, hvori han tilkendegav, at han var utilfreds med, at der ikke blev lagt mere vægt på funktionel lidelse i retningslinjerne. Og nu kommer så nyheden om et nyt forskningsprojekt, som har udspring i de behandlingsmetoder, der anvendes i forhold til funktionelle lidelser.
Det ser efterhånden ud til, at ligegyldigt, hvad der udkommer, som ikke har funktionel lidelse i centrum, får modspil af Per Fink og hans kolleger. Tendensen er efterhånden temmelig tydelig.