I et projekt på Aarhus Universitetshospital har 18 afdelinger i fire år arbejdet med et projekt om patient- og pårørendeinddragelse i samarbejde med Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), skriver propatienter.dk
Projektet – Det Brugerinddragende hospital – blev afsluttet i 2018. Man fandt frem til, at det kræver flere ressourcer at inddrage patienter i egen behandling, og at patienterne meget gerne vil inddrages – også ældre patienter. Det kræver dog, at de klædes på og guides til beslutningerne.
”Det viser sig, at der er forskel på patienternes og personalets oplevelse af fælles beslutningstagning”.
Derfor skal et nyt center nu undersøge, hvordan både patienter og personale klædes bedre på til, at inddrage patienter og pårørende i beslutninger og brugerstyret behandling, så inddragelsen bliver reel.
Det fortsatte projekt kalder for Center for Forskning af Patientinvolvering. Det oprettes med baggrund i den viden, der fremkom i projektet Det Brugerinddragende Hospital.
Metoderne skal udbredes til hele regionen.
Centret kommer til at inddrage både forskere og fagpersoner både i Danmark og internationalt. Også patienter og pårørende inddrages.
Centret åbnes den 29.1 2020.

Kilde: https://propatienter.dk/nyheder/2587-nyt-center-skal-forske-i-hvordan-patienter-involveres-bedst-muligt-i-behandlingen.html

Det lyder som et meget spændende projekt. Sundhedsstyrelsen har længe haft patientinddragelse som et fokusmål. Og hvad kan være mere rigtigt end at inddrage de mennesker, det hele handler om, nemlig patienterne.
Det undrer os ikke, at patienter og sundhedspersonale har forskellige oplevelser af fælles beslutningstagen. Netop derfor er det utroligt vigtigt, at også patienter og pårørende inddrages i projektet, så man finder en måde at gøre det på til alles tilfredshed. Også patienternes.
Det kunne være spændende at vide, om afdelingen for Funktionelle Lidelser – den tidligere Forskningsklinik for Funktionelle Lidelser – som også er en del af Aarhus Universitetshospital, deltager i projektet? For umiddelbart ser det ud til, at de går enegang hvad angår patientinddragelse – eller skal vi sige mangel på samme?
Patienter flest – de, der har diagnoser, der indgår under ”funktionelle lidelser” som fx whiplash – undsiger ofte afdelingens behandling og forskning og af samme grund kaldes for patientaktivister.
Vi har lige siden afdelingen for Funktionelle Lidelsers start også undret os over, at de ser ud til at betragte patienter og patientforeninger som modstandere, når de er blevet modsagt. Og de modsiges naturligvis, når de behandler fysisk syge mennesker med psykiatriske behandlingsmetoder. De ser endda patientforeninger som en del af problemet fremfor en del af løsningen på de problemer, der er med hidtil uforklarede sygdomme som whiplash. Afdelingen har sågar opfattet, at patienter er så truende, at mange læger ikke tør forske, og personalet låser døre og er bange for, at de bliver ”stukket med en kniv”, hvis de åbner. Vi har svært at forestille os, at mennesker, der har meget vanskeligt ved selv at klare hverdagsaktiviteter som fx at gå i bad, tage tøj på og måske gå på arbejde i nogle få timer, skulle kunne true raske og voksne mennesker.
Til gengæld har vi stor forståelse for, at der er mange syge mennesker, der føler sig stigmatiseret, underkendt og ”løbet over ende” af afdelingen for Funktionelle Lidelser, når deres grundlæggende sygdom som fx whiplash, ikke tages alvorligt. Og når behandlingen for en meget dårlig nakke er psykofarmaka og terapi.
Derfor glæder vi os over, at også afdelingen for Funktionelle Lidelser vil blive omfattet af patientinddragelse, hvis de ikke allerede er blevet det i forvejen. Vi ved jo, at de har ansat en læge, der skal ”bane vejen” i forhold til patientforeningerne. Whiplashforeningen har dog intet hørt endnu.

 Se filmen “Nej tak til funktionelle lidelser” og læs hjemmesideteksten under filmen på http://www.whiplashforeningen.dk/generelt-om-whiplash/funktionelle-lidelser/