Dansk Center for Hjernerystelse og en lang række faglige organisationer arbejder på udvikling af nyt informationsmateriale, som skal indeholde en tidlig indsats for hjernerystelsesramte.
Der findes allerede retningslinjer for den akutte fase, inclusive indikationer for skanning og indlæggelse. Men det materiale, der udleveres til patienten efter udskrivelse fra hospital eller hos egen læge, er meget forskellig og skal ensrettes.
Forskning viser, at systematisk information og vejledning tidligt i forløbet har en positiv effekt på både bedring og nedsættelse af risiko for langtidsfølger.
Det nye vejledningsmateriale kommer bl.a. til at indeholde vejledning om, hvordan man langsomt begynder at udsætte sig for stimuli efter en hjernerystelse.
Der er mange aktører i sundhedsvæsenet med til at lave retningslinjerne.
https://dcfh.dk/nyt-informationsmateriale-til-patienter-med-hjernerystelse-paa-vej/

Det er dejligt, at der er retningslinjer på vej for hjernerystelsesramte. At mange aktører deltager kan betyde, at det er retningslinjer, der vil blive brugt.
Vi må dog undre os over, at whiplash ikke nævnes. Whiplash og hjernerystelse ligger tæt op ad hinanden både mht. symptomer, antallet, der bliver kronisk handicappede og mht. behandling.
Vi må se, hvad retningslinjerne kommer til at indeholde, men også efter whiplash er der behov for, at der sættes tidligt ind med relevant vejledning og relevante tiltag, hvilket ikke sker i dag, selv om det efterhånden er almindeligt kendt, at ca. 50 % af alle med whiplash har en samtidig hjernerystelse. Det er dog ikke alle med begge diagnoser, der i dag får dem begge fra start.