Denne nyhed har vi tidligere bragt, men der har været problemer med at åbne nyheden, så derfor gentages den.
Dansk Center for Hjernerystelse er gået sammen med Dansk Selskab for Sports Fysioterapi om at lave retningslinjer for undersøgelse og behandling af hjernerystelse. Retningslinjen tager udgangspunkt i en amerikansk retningslinje på området. De to instanser vil nu bearbejde og validere den amerikanske retningslinje, som derefter træder tages i anvendelse.
Hjernerystelse ytrer sig forskelligt fra person til person, og derfor kan sygdommen være svær at behandle. I praksis er der stor forskel i måden, som fysioterapeuter både undersøger og behandler den hjernerystelsesramte person på, og derfor er der behov for retningslinjer.
I retningslinjen samles symptomerne i fire områder: 1. Muskuloskeletal 2. Vestibulærokulomotorisk (øre/øjne) 3. Træningstolerance og 4. Motorisk funktion. Derfor er flere fysioterapeutiske specialer omfattet. Retningslinjen målrettes fysioterapeuter, men den kan også være relevant for fx ergoterapeuter og læger.

Kilde: https://dcfh.dk/retningslinje-for-fysioterapeutisk-undersoegelse-og-behandling-af-hjernerystelse-paa-vej/?fbclid=IwAR1-7fqh4Rsc1ya1bOXLSi6XHFSC0MHnTKuPzX5vi2f9-EiZfDUmupVYmnQ

Det er dejligt at se, at der sker noget på hjernerystelsesområdet efter, at Center for Hjernerystelse for alvor er kommet i gang.

Vi har tidligere nævnt, at centret af Sundhedsstyrelsen også har fået til opgave at lave nationale kliniske retningslinjer (NRK) for hjernerystelse. NRK skal efter planen ligge klar til efteråret.
NRK er retningslinjer, som udarbejdes efter en bestemt model gående på, at der stilles en række spørgsmål, som besvares.
Det bliver interessant at se, hvad forskellen bliver på NRK og de fysioterapeutiske retningslinjer for undersøgelse og behandling, ikke mindst fordi de skriver, at retningslinjen også vil kunne anvendes af læger. Man må formode, at der i retningslinjerne fokuseres på to forskellige fagområder, men alligevel bliver det interessant at se, om de to retningslinjer kommer til at supplere hinanden. Der har jo ikke ligefrem været tradition for enighed på området i Danmark, men i og med at Center for Hjernerystelse står bag, må man formode, at de står for koordinationen, så der kommer større enighed på området. Også blandt læger.
Vi kunne stadig ønske, at whiplash også blev omfattet. Det ville være mærkværdigt, hvis de ser fuldstændig bort fra whiplash, da whiplash og hjernerystelse hænger så meget sammen, som det gør, og mange hjernerystelsesramte også har whiplash og mange whiplashskadede også har hjernerystelse.

Læs mere i sidste nummer af Whiplashnyt i artiklen ”Er whiplash og hjernerystelse to sider af samme sag eller to forskellige diagnoser?” Og se også filmen “Whiplash og hjernerystelse” på Whiplashguiden http://whiplashguiden.dk/kronisk-skadet/whiplash-og-hjernerystelse/