Ved første lægebesøg i enten skadestue eller hos egen læge) anbefaler vi at:

 • Der optages en grundig anamnese, helst samme dag (og seneste indenfor 72 timer), med udførlig beskrivelse af skadesmekanisme, skadesmuligheder og symptombeskrivelse.
 • Den skadede vurderes mhp. evt. samtidig hjernerystelse.
 • Grundig individuel undersøgelse. Evt. eksisterende sygdomme som hypermobilitet, gigt etc. som kan påvirke whiplashskader, bør give anledning til ekstra grundighed. Bevægemønstre vurderes.
 • Grundig neurologisk undersøgelse foretages.
 • Røntgenfotografering af nakken overvejes (ud fra fastlagte kriterier for undersøgelser, som du endnu ikke eksisterer).
 • Evt. også andre undersøgelser ud fra et fastlagt undersøgelsesprogram.
 • Den skadede rubriceres på Quebec Task Force skalaen. Alle grader – også III og IV – kaldes for whiplash.
 • Den skadede rubriceres også på Visuel Analog Scala (VAS- smerteskala) og Neck Dissability Index (NDI-skala for nakkebevægelighed m.m.) eller lignende skalaer anvendes fra første lægebesøg som grundlag for senere vurdering af ændring i tilstanden.
 • Vejledning om smertebehandling (patienten skal være smertestillet), om at de fleste bliver raske, om vigtigheden af at forholde sig roligt og respektere og undgå at provokere smerte samt om hvile og om at
  medtænke evt. hjernerystelse – efter råd fra det svenske program.
 • Evt. periodevis brug af blød halskrave, specielt ved forudgående hypermobilitet.
 • Tilkendelse af kontaktperson, som den skadede kan henvende sig til ved spørgsmål.
 • Fastlæggelse af næste opfølgningsdato.