Mange whiplashskadede får samtidig en hjernerystelse, fordi hjernen ved whiplashbevægelsen rammer hjernekassen to gange.
På det nye Center for Hjernerystelse har de netop offentliggjort nye forskningsresultater som viser, at hjernerystelsesramte har større risiko for ikke at kunne arbejde ordinært, end andre, nemlig 2½ gange større risiko for at komme på førtidspension, men også større risiko for at få fleksjob, midlertidig kontanthjælp eller andet. Årsagen hertil kendes ikke, men forskerne finder, at det hænger meget godt sammen med de senfølger, de hjernerystelsesramte får i form af fx smerter og koncentrationsproblemer, men også angst og depression, som nogle rammes af.
Til deres overraskelse fandt forskerne også, at de hjernerystelsesramte har en overdødelighed på 2 ½ gang i forhold til kontrolgruppen. Dødeligeden er størst i de første seks måneder efter skaden, nemlig seks gange større.
Der er tidligere lavet undersøgelse af whiplashskadede, som viser, at også de har en overdødelighed, men whiplash og hjernerystelse kan hos mange også være to sider af samme sag. Forskerne mener, den øgede dødelighed kan skyldes, at flere får angst og depression efter hjernerystelse. Fordi overdødeligheden er seks gange større de første seks måneder, mener vi, at der også kan være andre årsager; for i de første seks måneder tror de fleste stadig på, at tilstanden bedres med tiden. Derfor håber vi, at forskerne vil undersøge det nærmere.
Kilde: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-13-ny-forskning-hjernerystelse-oger-risikoen-for-at-blive-arbejdslos?fbclid=IwAR0omFHXiEDvqNHVc_RuOQ6-0qbWBaSyVqtNirAyiY-oPsp9U4yK0g8heXA