Læs mere

Flere deltagere søges til video røntgen forskning

Forskningsprojektet i Aalborg søger flere whiplashskadede patienter til at deltage i forskningsforsøg med undersøgelse af halshvirvlernes forover- og bagoverbøjning af nakken via video røntgen. “Vi…

Læs mere

Test til diagnosticering af hjernerystelse

Der har indtil nu ikke været en objektiv metode til konstatering af, om patienter har pådraget sig traumatisk hjerneskade, selv om hjernerystelse udgør en risiko…

Læs mere

Tilskud til medicinsk cannabis efter 1. januar 2022 er usikkert

Tilskuddet til medicinsk cannabis kan ifølge ny lov reguleres løbende. I den nye forsøgsordning, som starter 1. januar 2022 er ikke afsat midler til tilskud….

Læs mere

Hjernerystelse kan give ADHD

 ADHD er en følgesygdom til traumatisk hjerneskade (bl.a. hjernerystelse) hos unge viser en undersøgelse. Unge med svær ADHD har oftere haft traumatisk hjerneskade end dem,…

Læs mere

Kognitiv terapi og kroniske smerter

Et amerikansk forsøg viser, at kroniske rygsmerter forsvandt hos over halvdelen, når de fik psykologisk samtaleterapi.  Antagelsen i forskningen er, at det er hjernen, der…

Læs mere

Whiplash får nye diagnosekoder fra 1. januar 2022

1. januar 2022 skal WHO´s internationale og reviderede klassifikationssystem ICD-11 officielt være færdigimplementeret. ICD-10 udgår da, og sammen med den også de hidtil anvendte diagnoser…