Læs mere

Psykolog taler ud om ”funktionelle lidelser” – til patienternes fordel

Historisk set er sygdomme, som læger ikke kender forklaringen på, blevet betragtet som psykosomatiske sygdomme, altså fysiske sygdomme, som skyldes noget psykisk. Mange sygdomme har…

Læs mere

Erhvervsministeren vil sikre, at speciallæger ved tvist vælges uvildigt

I dag afgøres en erstatningssag efter en ulykke på baggrund af speciallægeerklæringer, som er bestilt og betalt af forsikringsselskaber, som også peger på, hvilke læger…

Læs mere

Læger, politikere og Sundhedsstyrelsen er uenige om ME

Den 14.1 2020 var Sundhedsminister Rasmus Heuniche ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift i åbent samråd om ME – tidligere fejlagtigt kaldet for ”kronisk træthedssyndrom”, som et enigt…

Læs mere

Reformer har forringet syges vilkår væsentligt

Reformerne i 2013 skulle i sin tid medvirke til, at flere kom i arbejde og færre på førtidspension. De har dog kun fået et fåtal…

Læs mere

Lukkes jobcentrene på sigt?

Jobcentrene ville blive lukket, hvis Enhedslistens Pernille Skipper kunne bestemme. Ikke mindst på baggrund af endnu et eksempel på nedværdigende behandling fra et jobcenters side….

Læs mere

Lægeloven gælder ikke for kommunale lægekonsulenter

Læger står ikke til ansvar overfor lægeloven og er ikke forpligtet af lægeløftet, når de fungerer som kommunale lægekonsulenter. Det har været praksis siden 1998…