Læs mere

Diagnosticering af whiplashskader er et stort problem

Det største problem med diagnosticering af whiplashskader er, at man ikke kan se hovedparten af skaderne med de nuværende undersøgelsesmetoder. Der findes dog undersøgelsesmetoder, som…

Læs mere

IDC-11 diagnoseklassifikation på dansk på vej, evt. med ”funktionelle lidelser”?

WHO´s nye og reviderede diagnoseklassifikation, ICD-11, som anvendes internationalt aht. fx forskning på tværs af lande, er nu på vej i en dansk udgave. Den…

Læs mere

Læger er delt i to lejre

Hjernerystelse kan i nedenstående tekst erstattes af whiplash. For det forholder sig med whiplash nøjagtigt, som det forholder sig med hjernerystelse: Læger er delt i…

Læs mere

Jobcentrene gør stadig syge mennesker mere syge

Næsten 7 ud af 10 personer oplever, at Jobcentrene påvirker deres liv i negativ retning, skriver Politiken. Hver fjerde finder, at livet ikke er værd…

Læs mere

Dårlig og forkert diagnosticering er et problem for patientsikkerheden

I en rapport om bedre veje til bedre diagnoser pointeres, at den rette diagnose er forudsætningen for korrekt behandling. En overset, forsinket eller forkert diagnose…

Læs mere

Senfølger og lønnedgang efter hjernerystelse

I en ny undersøgelse er der fundet data på 55.424 personer mellem 20 og 59 år med hjernerystelse diagnosticeret mellem 2003-2017. De ramte havde gennemsnitlig…