Læs mere

Lang ventetid, forkerte afgørelser og psykiske eftervirkninger i skadesager

Advokat Leif Donbæk, som tager sig af personskadesager taler i A4 om nedsmeltning af arbejdsskadesystemet med alt for lange ventetider, som måske ender med, at…

Læs mere

Samråd om førtidspension i Folketinget i morgen

Cand.mag., forfatter og debattør Lisbeth Riisager Henriksen skriver på sin Facebookside, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen onsdag den 27.11 kl. 11 skal i samråd. Torsten…

Læs mere

Tre sager om mistænkeliggørelse og overvågning i det kommunale system

Fagbladet 3F har p.t. et tema om mistænkeliggørelse i det kommunale system. På det seneste har de fortalt om tre persons oplevelser og problemer. Den…

Læs mere

Forbruget af cannabis stiger, mens forbruget af opioider falder

4.300 mennesker har fået medicinsk cannabis på recept, heraf 2.133 under Folketingets forsøgsordning, som blev sat i gang pr. 1. januar 2018. Resten har fået…

Læs mere

Hvilken rolle spiller nakkesmerter på migræne

En nyere undersøgelse viser, at 42 % af patienterne med migræne også har nakkesmerter som en del af deres migræneanfald. Det gælder både mænd og…

Læs mere

Lange ventetider og store gebyrer i AES truer retssikkerheden

Advokaterne, Karsten Høj og Christian Skovgaard rejser kritik i Fagbladet 3F, fordi 30 % færre søger hjælp til at få deres erhvervsevnetab i private erstatningssager…