Læs mere

Det er svært at få medhold ved domstole og i Ankestyrelse

Advokat Mads Pramming fortæller under en høring om tilkendelse af førtidspension i Folketinget den 8.2 2018 om konkrete eksempler fra praksis på, hvor svært det…

Læs mere

Garantiforskrifter overfor syge overholdes ikke altid

Det er ikke altid, at kommunerne overholder de garantiforskrifter, der sikrer at syge høres og inddrages i deres egen sag. Ankestyrelsen ser igennem fingre med…

Læs mere

Lægemiddelerstatning gives også ved kendte bivirkninger

Patienterstatningen har de sidste fem år fået anmeldt 11 % flere lægemiddelskader. Hvert år. Ud af 1.035 sager fik 422 tilkendt en gennemsnitlig erstatning på…

Læs mere

Socialrådgiver Puk Sabber: De syge og socialt udsatte skal ud af jobcentrene

Den private socialrådgiver Puk Sabber skriver i Ekstrabladet, at hun godt kan forstå, at folk går amok på jobcentrene. Det er sket flere gange. Jobcentrene…

Læs mere

Ny forskning bekræfter, at ”funktionel lidelse” er subjektiv, unøjagtig og for lidt underbygget

En amerikansk psykiater konstaterer i et nyligt offentliggjort studie, at det er vanskeligt at skelne mellem psykosomatisk sygdom, multisystem sygdom og forskellige grader af medicinsk…

Læs mere

Whiplashforeningen støtter oprør mod forsikringsselskaber

En gruppe mennesker med whiplash og hjernerystelse og har fået nok af forsikringsselskabers ufine metoder til at undgå at betale erstatning, selv om læger har…