Læs mere

Kurset ”Lær at tackle job og sygdom” forlænger sygdomsperioden

En evalueringsrapport viser nu, at kurset ”Lær at tackle job og sygdom”, som udbydes i 27 kommuner landet over, ikke virker. Kurset er rettet mod…

Læs mere

De fem centre for ”funktionel lidelse” er færdige før udgangen af 2019

De allermest syge vil fra næste år kunne komme på et af regionernes fem centre for patienter med ”funktionel lidelse”. De let til moderat syge…

Læs mere

Styrelsen for Patientklagers ventetider er øget til tre år

Efter udflytning af Styrelsen for Patientsikkerhed til Aarhus fra København, er sagsbehandlingstiden forventeligt øget. Men at den er øget til tre år, synes uacceptabelt. Før…

Læs mere

EU opstilleres svar på Whiplashforeningens spørgsmål

Vi har fået svar fra fire af dem, der stiller op til EU valget på søndag. Vi har stillet dem følgende spørgsmål: 1.       Hvad mener…

Læs mere

Rehabilitering – en fremtidig mulighed for whiplashskadede?

Altinget har i en tid sat fokus på rehabilitering i en lang række artikler. Målgruppen for rehabilitering er borgere, der har eller er i risiko…

Læs mere

Formanden for DSAM kritiserer forligspartier bag de sociale reformer

Anders Beich, formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin (praktiserende læger) skriver i en kronik i Jyllandsposten, at Folketingets partier lige nu overbyder hinanden i…