Læs mere

Speciallæge er anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed af 16 syge mennesker

16 syge mennesker med whiplash og hjernerystelse har taget initiativ til at både at lave en samlet bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed og at indgive…

Læs mere

Syge borgere må gerne takke nej til behandling

Folketinget har enstemmigt vedtaget, at den forsøgsordning, der har kørt siden 2014 hvad angår syge borgeres ret til at takke nej til en ikke ønsket…

Læs mere

Ny whiplashguide, ny hjemmeside og nyt logo

Nu kan vi endelig byde jer velkommen til Whiplashforeningens nye Whiplashguide og hjemmeside i anledning af Whiplashforeningens 20 års jubilæum og håber, I vil få…

Læs mere

Kronisk whiplash rubriceres som kroniske smerter i den kommende ICD-11

Det er nu besluttet, at kroniske smerter får sin egen diagnosekode, når ICD-11 træder i kraft. For whiplashskadede betyder det, at kronisk whiplash erstattes af…

Læs mere

Der mangler undersøgelses- og behandlingsplaner for whiplash

Der mangler retningslinjer for undersøgelse og behandling af whiplashskadede i Danmark. Specialister på området, alternative behandlere, Whiplashforeningen og whiplashskadede bør inddrages i udarbejdelse af sådanne…

Læs mere

Anbefalinger ved første lægebesøg efter akut whiplashskade

Ved første lægebesøg i enten skadestue eller hos egen læge) anbefaler vi at: Der optages en grundig anamnese, helst samme dag (og seneste indenfor 72…