Læs mere

Livskvalitet – hvem har ansvaret

50 patientforeninger har diskuteret livskvalitet, skriver PatientAkademiet. En af oplægsholderne var professor Bobby Zachariae, som bl.a. sagde: Man kan træne sig til en større livskvalitet….

Læs mere

Forskning: Svimmelhed kan stamme fra nakken

Der findes højt udviklede celler i nakkens muskler, sener og led, de såkaldte proprioceptive receptorer, som registrerer og igangsætter processer. Proprioceptive receptorer er integreret med…

Læs mere

Mange går ikke til læge med hovedpine

 Selv om hovedpine kan være belastende, søger mange ikke hjælpe hos en læge. Blandt dem, der søger hjælp, føler 3 ud af 4, at de…

Læs mere

Mange forskningskroner er spildte og gavner ikke patienterne

20-30 % af al klinisk forskning har ingen værdi, og professor Anders Perner skriver i Sundhedspolitisk Tidsskrift, at private fonde skævvrider klinisk forskning så meget,…

Læs mere

Mange går ikke til læge med hovedpine

Selv om hovedpine kan være belastende, søger mange ikke hjælpe hos en læge. Blandt dem, der søger hjælp, føler 3 ud af 4, at de…

Læs mere

Brugen af opioider kan give øgede smerter og påvirke tarm og hjerne

Forskere har undersøgt konsekvenser af brugen af opioider (morfin og morfinlignende lægemidler) på tarmene, nemlig såkaldt opioid-induceret dysbiose (OID). Undersøgelsen viser, at opioidpræparater påvirker tarmens…