Læs mere

Ny forskning: Videoundervisning af whiplashskadede virker ikke

I 2011 gik psykologer ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser i Aarhus i gang med et større forskningsprojekt. De ville undersøge, om undervisning vha. video allerede…

Læs mere

Hypokondri, helbredsangst og ”funktionel lidelse”

Hypokondri stammer fra ordet ”galde”, fordi man engang troede, at sygdommen var placeret i galden. Det en stigmatiserende betegnelse, som er blevet brugt nedsættende. I…

Læs mere

Flere og flere får cannabis på recept

Antallet af recepter på medicinsk cannabis, som er indløst, er mere end tredoblet det seneste år. Siden forsøgsordningen startede har der været en stigning på…

Læs mere

Principafgørelse om førtidspension ved “funktionel lidelse”

I en principafgørelse fra Ankestyrelsen er det fastslået, at førtidspension kan tilkendes 1. personer med varigt nedsat arbejdsevne uden mulighed for at blive selvforsørgende –…

Læs mere

Konklusion på Facebookundersøgelse vedr. erstatning

Undersøgelsen vedr. erstatning, som løb fra den 28.6 – 7.7 2019 i Whiplashforeningens lukkede Facebookgruppe, er nu opgjort. Husk, at en undersøgelse på Facebook højst…

Læs mere

Ny forskning i dystoni efter whiplash og hjernerystelse

Cervical dystoni er ufrivillige eller spændte muskler i nakke/hals, hvilket er en tilstand, der kan opstå efter whiplash. Billedet, der vises ovenfor, er et billede…