Læs mere

Jobcentre koster kassen – skal de droppes?

Administrationen af jobcentre koster årligt 4 mia. kr. Dertil kommer, at det – ifølge Tænketanken Cepos – koster 500.000 at få en ledig i job….

Læs mere

Kommuner gør syge mennesker mere syge

Ny forskning i Finland og Norge viser, at kommuner gør folk, der søger førtidspension mere syge under sagsbehandlingen, og at de syge får det bedre,…

Læs mere

Valget bremser forslag om, at syge kan få fejlagtige diagnoser slettet

De mange historier om, at patienter får fejlagtige diagnoser i deres journaler har fået Kirsten Normann Andersen, SF, medlem af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg til…

Læs mere

Politiker til kamp mod “funktionelle lidelser”

Trods modstand er Liselott Blixt, formand for Sundheds- og Ældreudvalget, klar til at fjerne alle lidelser fra samlebetegnelsen “funktionelle lidelser” – herunder whiplash. Folketinget besluttede…

Læs mere

Overdødelighed efter hjernerystelse

Mange whiplashskadede får samtidig en hjernerystelse, fordi hjernen ved whiplashbevægelsen rammer hjernekassen to gange. På det nye Center for Hjernerystelse har de netop offentliggjort nye…

Læs mere

Fjernes kronisk whiplash helt som selvstændig sygdom i ICD-11?

Fra maj 2019 implementeres ICD-11 med store ændringer i whiplash i forhold til tidligere. Det er gået op for os, at ICD-11 faktisk påbegyndes implementeret…