Læs mere

Epilepsi efter hjernerystelse og antidepressiv medicin

Ny forskning fra Aarhus Universitetshospital i samarbejde med udenlandske forskere viser, at mennesker, der får hjernerystelse og samtidig er på antidepressiv medicin, har større risiko…

Læs mere

Musik virker som beroligende medicin

Ny forskning viser, at musik har samme beroligende effekt som det beroligende præparat midazolam. Det har forskere påvist ved at spille beroligende musik til en…

Læs mere

Ny forskning: Videoundervisning af whiplashskadede virker ikke

I 2011 gik psykologer ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser i Aarhus i gang med et større forskningsprojekt. De ville undersøge, om undervisning vha. video allerede…

Læs mere

Hypokondri, helbredsangst og ”funktionel lidelse”

Hypokondri stammer fra ordet ”galde”, fordi man engang troede, at sygdommen var placeret i galden. Det en stigmatiserende betegnelse, som er blevet brugt nedsættende. I…

Læs mere

Flere og flere får cannabis på recept

Antallet af recepter på medicinsk cannabis, som er indløst, er mere end tredoblet det seneste år. Siden forsøgsordningen startede har der været en stigning på…

Læs mere

Principafgørelse om førtidspension ved “funktionel lidelse”

I en principafgørelse fra Ankestyrelsen er det fastslået, at førtidspension kan tilkendes 1. personer med varigt nedsat arbejdsevne uden mulighed for at blive selvforsørgende –…