Trods modstand er Liselott Blixt, formand for Sundheds- og Ældreudvalget, klar til at fjerne alle lidelser fra samlebetegnelsen “funktionelle lidelser” – herunder whiplash.
Folketinget besluttede den 14.3 2019 at fjerne ME – CFS (myalgisk encephallomyelitis/chronic fatique syndrome) fra samlebetegnelsen ”funktionelle lidelser”. På baggrund af sager med to svært syge ME-patienter, som blev psykiatriseret, og med ME Foreningens enorme for- og fodarbejde, er det lykkedes af få Sundheds- og Ældreudvalget til at udarbejde forslaget, som blev enstemmigt vedtaget i Folketinget, hvor de har fastslået, at indsatsen overfor patienter med ME/CFS er mangelfuld og stigmatiserende, og at de syge ikke har fået relevante tilbud om hverken udredning eller behandling.
Folketinget har med andre ord underkendt både Sundhedsstyrelsen og professor Per Fink, afdelingen for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital.
Kilde: https://www.ft.dk/samling/20181/vedtagelse/V82/index.htm

ME Foreningen har hermed banet vejen for, at også andre lidelser kan fjernes fra listen over ”funktionelle lidelser”. Det takker vi dem meget for.
Efterfølgende blev Liselott Blixt, formand for Sundheds- og Ældreudvalget angrebet fra mange sider, bl.a. af Lægeforeningen. Hun blev også udråbt som en farlig kvinde, som i værste fald afstedkommer patienters død. Hun tager dog det hele med udtalt ro.
I en valgvideo, der p.t. florerer på facebook, siger hun, at hun kaldes for patienternes talsmand, og det er hun stolt af. Hun siger også, at hun bare gør det, som lægerne ikke gør. Modstanden fra lægelig side gør hende både stærkere og mere stålsat i forhold til, at alle lidelser skal fjernes fra ”funktionelle lidelser”, siger hun også på videoen.
Dette valgløfte er Whiplashforeningen naturligvis begejstrede for.