Folketinget har enstemmigt vedtaget, at den forsøgsordning, der har kørt siden 2014 hvad angår syge borgeres ret til at takke nej til en ikke ønsket behandling uden, at det får konsekvenser for dem, er ophævet til lov fra 1.7 2019. Det er en glædens dag.
Før 2014 oplevede mange syge, at de blev frataget deres forsørgelsesgrundlag, mulighed for at få fleksjob eller evt. førtidspension etc., hvis de nægtede at tage imod en foreslået behandling. Behandlingen fik således karakter af tvang. Heldigvis er forsøgsperioden faldet ud til borgernes fordel: den gamle lov er afskaffet og forsøgsordningen gjort til lov.
Vedtagelsen betyder, at du er i din fulde ret til at takke nej til fx psykofarmaka eller behandling for ”funktionel lidelse”, hvis du ikke ønsker det, ligesom du heller ikke kan presses til at modtage andre behandlinger. Et nej vil nu permanent undgå at få indflydelse på dit forsørgelsesgrundlag.
Samtidig har Folketinget også vedtaget, at sagen heller ikke skal sendes til en sundhedskoordinator, hvis den syge borger takker nej til en behandling. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tror nemlig på, at den enkelte syge og vedkommendes sagsbehandler i mindelighed kan finde ud af tingene. Det synes at være nye toner fra beskæftigelsesministeren.